Eslövs kommun logotyp

Eslövs allmänning

Hälsans stig
Allmänningen på våren

Eslövs allmänning (i sin tidigare avgränsning) var ett av Sveriges äldsta naturreservat. Nu har reservatet blivit dubbelt så stort. Den tidigare parkmarken har införlivats i reservatet. ReservatsbeslutPDF (pdf, 195.1 kB). SkötselplanPDF (pdf, 13.6 MB).

Det centralt belägna  naturområdet i Eslövs tätort var en gång i tiden öppen betesmark där traktens bönder hade sina djur på bete.

Att delar av Allmänningen blev naturreservat redan 1919 (det var till och med på tal att det skulle skyddas som nationalpark) beror på de höga geologiska värdena. I området syns nämligen tydligt gränsen mellan den blockrika Nordostmoränen och den lerrika Baltiska moränen, båda transporterade hit av inlandsisen.

Tanken med skyddet var från början att området skulle hållas öppet, men på gott och ont har det  fått växa igen. Nu är det inte bara geologin som är intressant, biologin med träd och buskskikt, mycket död ved, insekter och fåglar är också värdefull.

Ädellövskogen i området domineras av ek med inslag av ask och alm. Några ekar är relativt omfångsrika och har grova grenar långt ner på stammen, vilket tyder på att de har vuxit upp i ett betydligt öppnare landskap. På våren lyser delar av marken vit av sippor.

Genom Allmänningen löper en del av "Hälsans stig" samt ett flertal andra stigar. Hela området används flitigt för promenader samt som utflyktsmål för skolorna.

Blockrik nordostmorän

Den blockrika nordostmoränen

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler