Eslövs kommun logotyp

Billingemölla

I den vackra Rönne ås dalgång, två kilometer nordost om Billinge, ligger naturreservatet Billinge mölla.

Naturen här får i stort sätt få sköta sig självt och tanken är att området ska utvecklas till ett naturskogsområde. Lövskogen är fleråldrig med mycket död ved som uppskattas av insekter, fåglar och smådjur.
I de gamla trädbärande hagmarkerna i väster finns ek, avenbok, alm, ask, asp, hägg och björk med gles markvegetation av skogsbingel, gulplister buskstjärnblomma, vitsippa, liljekonvalj, storrams, lundgröe och svalört. Ett par spärrgreniga ekar vittnar om att marken har hållits betad. Nere på ådalsbotten finns fuktlövskogar med al, björk och videarter.
Närmast ån finns översvämningsmarker som tidigare varit öppna men som nu helt domineras av olika buskar, främst videarter.
På östra sidan av ån reser sig en brant skogsbeklädd sluttning med lind, lönn och ek. Här kan man få se olika orchidéer som Sankt Pers nycklar och grönvit nattviol. Här finns också ramslök, smånunneört och nässelklocka.

Redan 1848 byggdes en vattenmölla, och 1911 startade en dansk fabrikör upp en tråddragningsfabrik i området. Fabriken revs 1957 och kvar idag finns bara några grundmurar, en bro över ån och en stig som tidigare varit transportväg. Området där byggnaderna legat hålls idag öppna och erbjuder fina platser för en stunds vila i naturen. Grundmurarna är i mycket dåligt skick och det finns risk för ras, därför får murarna inte beträdas.

Fågellivet är rikt men förutom fågelsång och en och annan pausande kanotist är området väldigt tyst och stilla.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler