Eslövs kommun logotyp

Abullahagen – en tätortsnära pärla

Abullahagen är ett unikt naturområde bara tio cykelminuter från Eslövs centrum. Det unika med området är dess fantastiska artrikedom. Abullahagen, som ligger inklämd mellan åkrar och industrier, är inte större än knappt 40 hektar och innehåller 250 olika växtarter.

Abullahagen är en liten rest av de gemensamma betesmarker som förr fanns utanför byarna och där byarnas boskap betade tillsammans. De kallades utmarker eller allmänningar. Under flera hundra år har marken betats och på de magra, steniga markerna trivs bland annat stagg, knägräs, vårstarr, pillerstarr, kattfot, backsippa jordtistel, svinrot och slåttergubbe. På de kalkrikare och fuktigare markerna i området finns klasefibbla, göknycklar, småvänderot, darrgräs, ängsvädd, tätört, ängsull och slankstarr.

Vid sjön Långakärr finns ett fågeltorn och därifrån kan man se flera intressanta fågelarter, vissa enbart besökande, andra häckande. En av de, mer sällsynta, häckande arterna här är gråhakedopping.

Abullahagen är också en känd svamplokal, framförallt finns det många vaxskivlingar, små ofta färgstarka svampar. Flera av dem är rödlistade, alltså inte så vanliga.
Marken i Abullahagen är blockrik och tuvig. Tuvigheten beror dels på att marken är sten- och blockrik men också på den flitiga tuvmyrans idoga arbete. Stenblocken är hittransporterade av inlandsisen i den så kallade nordostmoränen.

Bra skor och en flora är bra att ha på en utflykt till Abullahagen som är väl värd ett besök när som helst på året.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler