Eslövs kommun logotyp

Landskapsbildsskydd

Det finns två områden med denna form av skydd i kommunen.

Rönneås dalgång
Skyddet genomfördes år 1965. Syftet var att tillvarata områdets stora naturvärden samt geologiska, biologiska och landskapsbildsmässiga värden. Det innebär att nybyggnad, upplag, schaktningf och tippning av massor inte får ske utan länsstyrelsens tillstånd.

Brååns dalgång vid Bingstorp
Området fick sitt skydd år 1967. Det är de geologiska intressena med en sprickdal i lerskifferberggrund från silurtiden som man vill skydda.

KONTAKTA OSS

Kontaktperson

Anna-Carin Linusson
0413-62335 eller via e-post

anna-carin.linusson@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler