Eslövs kommun logotyp

Skyddade områden

Med stöd av Miljöbalken kan vi skydda natur och naturområden.

Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari 1975 (då nybildande av landskapsbildsskydd försvann). Landskapsbildsskyddet infördes som ett enklare sätt än att genom reservatsbildning  skydda stora områden. Det är främst de visuella värden man vill skydda.

Naturminnen är antingen punktobjekt eller har en yta som är mindre än ett hektar. Ett naturminne är fridlyst enligt lag och ingen åverkan får ske. Bestämmelser om naturminne finns i 7 kap. 10 § miljöbalken. Naturminnen kan bildas av länsstyrelsen eller kommunen. Därmed får det samma skyddsstatus som ett naturreservat.

Naturreservat kan bildas av Länsstyrelsen och kommuner, enligt 7 kap. 4§ miljöbalken. Skyddet syftar till att bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.

KONTAKTA OSS

Kontaktperson

Anna-Carin Linusson
0413-62335 eller via e-post

anna-carin.linusson@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler