Eslövs kommun logotyp

Saxån

Saxån norr om Trollenäs slott

Saxån rinner fram genom ett i huvudsak öppet jordbrukslandskap och omges framför allt av åkermarker. I kommunen är det endast kring Farstorp och vid Trollenäs som ån omges av trädbevuxen mark. Kring Trollenäs och Västra Strö förekommer också huvuddelen av de betesmarker som finns längs ån i kommunen.

Sedan 1800-talet har ån genomgått stora förändringar. Våtmarksarealen i hela avrinningsområdet har minskat med 90 %. Detta har skett genom utdikning och rätning av vattendragen. Ett bitvis naturligt meandrande förlopp med flera korvsjöar och fossila åfåror gör att området har höga geologiska värden.

Tjockskalig målarmussla och grönling är två hotade arter som finns i Saxån.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler