Eslövs kommun logotyp

Rönneå

Rönneå i dimma

Rönneå är Skånes näst största vattendrag och rinner från Ringsjön till Skälderviken. Rönneåns dalgång är av riksintresse för naturvård och har sedan år 1965 landskapsbildsskydd.

Det är populärt att paddla i Rönneå, vilket lätt förklaras av åns vackra omgivningar samtidigt som härär i det närmaste fritt från störande ljud.
Omgivningen kring ån är varierande och innehåller såväl flacka stränder med våtmarker och öppna betsmarker som skogsklädda branta sluttningar i en djupt nerskuren dalgång. Djur- och fågellivet är rikt bland annat kan man se kungsfiskare, forsärla och skogsduva.

Skogarna i området domineras av ädellövskog med ek och bok. Nere vid ån finns dessutom ett flertal alsumpskogar. Betade skogar förekommer sparsamt i dagens Sverige, men finns på flera platser i dalgångens norra del.

Vid Billingemölla finns ruinerna av en kvarn och en tråddragningsfabrik.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler