Eslövs kommun logotyp

Braån

Bråns dalgång

Norr om Högestorpsgården gör Braån en sväng in i Eslövs kommun, för att därefter åter rinna in i Svalövs kommun. I den markerade dalgången letar sig den meandrande ån fram genom de omgivande betes-markerna som varierar från fuktängar med kärrartade partier till friskängar.
I de branta sluttningarna är floran torrängs-artad och är bitvis mycket örtrik. Buskar och träd finns huvud-sakligen i slänterna och uppe på släntkrönet. I buskagen finns gott om småfågel.
Torrlösabäcken, kommer från Svalövs kommun, ansluter till Braån i väster.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler