Eslövs kommun logotyp

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns i alla bostäder. Hälsoriskerna med för höga radonhalter är en riskökning för att drabbas av lungcancer. Riskerna ökar i samband med rökning.

Det finns ett nationellt miljömål om att alla bostäder ska ha en radonhalt under 200 Bq/m3 senast 2020.

Radonkällor
Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och kan även finnas i vatten.

Det är framförallt byggnadsmaterialet blå lättbetong som avger radongas. Materialet tillverkades i Sverige under perioden 1929-1975 och användes fram till slutet av 70-talet. Hus byggda under den perioden är alltså extra angelägna att undersöka.

Det enda sättet att ta reda på radonhalten i bostaden är att mäta.

Om du vill mäta radon
Vill man undersöka radonhalten i sin bostad kan man i första hand vända sig till oss på miljöavdelningen och höra om vi har uppgifter från tidigare mätning. I en del fall kan det då vara obefogat att mäta igen.

Vill du ha en mätning utförd kan du gå in på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hitta information om ackrediterade mätlaboratorier. En radonmätning ska pågå under minst två månader under perioden oktober - april.

Vid förhöjd radonhalt finns det i de flesta fall åtgärder som kan vidtas.

Kontakta oss

Mikael Ståhle
0413-620 39
mikael.stahle@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler