Eslövs kommun logotyp

PCB i byggnader

PCB(polyklorerade bifenyler) är en samling miljögifter som bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning. Användningen av PCB i fog- och golvmassa förbjöds 1972, men finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid.

Sverige har i flera internationella överenskommelser och som medlem i EU åtagit sig att avveckla användningen av PCB och att på säkert sätt destruera PCB -avfall. Riksdagen har antagit 15 nationella miljömål, som utvecklats regionalt av länsstyrelsen i Skåne. I det fjärde miljömålet En giftfri miljö, anges att inventeringen och saneringen av PCB i fastigheter skall intensifieras.

Enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. ska inventering vara genomförd senast 30 juni 2008. Golv- och fogmassor med PCB-halt över 500 ppm (mg/kg) ska, beroende på typ att byggnad, ha sanerats innan senast den 30 juni 2016.

Mer information:

PCB i fogmassor, Slutrapport av projektet PCB-Fria Fogar. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 1999. Rapporten kan beställas hos Länsstyrelsen på tel 031-605071 eller fax 031-605209. Länsstyrelsen i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet PCB-Fria fogars rapport, utgiven av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP): Utveckling och utvärdering av metoder för utbyte av PCB-haltiga fogmassor SP Rapport nr 1999:07. I denna rapport ingår som bilaga SPs: metodbeskrivning för sanering SP MET 2555. Rapporten kan beställas från SP på tel 033-16 50 00 eller fax 033-13 55 02.Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handledning för fogentreprenörer Sanera PCB-haltiga fogar, Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) juni 1999 (reviderad utgåva kommer). Beställs från SFR tel och fax 042-15 79 50.Svenska Fogbranschens Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om PCB i byggnader från Miljökonsultgruppen i Stockholm: Byggsektorns kretsloppsrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inventering av fogmassor med PCB - handbok för fastighetsägare, Miljöförvaltningen i Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler