Eslövs kommun logotyp

Kråkfåglar

De flesta fåglar uppskattas och bidrar till en trivsam boendemiljö. Men det finns situationer där kajor, kråkor, råkor med flera kan upplevas som mindre positivt.

De stör med sina läten, träck och nedskräpning. De stora flockarna av fåglar uppfattas av somliga som skrämmande och obehagliga. Tätorter är en attraktiv plats för kråkfåglar med sitt rika utbud på föda (matrester och sopor), varmare klimat och färre rovdjur.

Fåglarna

Kråkfåglar anpassar sig skickligt efter platsens förutsättningar när det gäller maten och äter i stort sett vad som helst, sädeskorn, frön, insekter, maskar, smådjur och avfall. De bildar ofta stora flockar som gärna samlas vid olika områden där de kan hitta mat på, till exempel reningsverk, avfallsdeponier, slakterier och köpcentra. På samma sätt samlas de i stora flockar för sin nattsömn.

Vårt beteende

Genom att tänka på hur vi själva agerar, kan vi förhindra kråkfåglarna.
·         Mata inte fåglar under våren och sommaren.
·         Lämna inte skräp efter dig.
·         Ställ inte ut soppåsen. Ansvar för att sopor inte sprids ut vilar på fastighetsägaren eller den som ställt ut soporna. Gäller både privatpersoner och näringsidkare. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än de kan lätt tillslutas.
·         Ställ inte ut matskålar till husdjur.
·         Plocka upp fallfrukt.
·         Lägg inte matrester, frukt eller bär i öppna komposter.
·         Ta in hundens lekben när det inte används.

Åtgärder

Som fastighetsägare får du montera hinder och skrämselanordningar på din egen tomt. Är det på annan mark, krävs markägarens tillstånd. Tänk på att några av åtgärderna kan, beroende på hur de används, vara störande eller farliga även för människan.
Fasta skrämselanordningar fungerar ofta kortvarigt, eftersom fåglarna utmanar sina hot och lär sig deras grad av farlighet. Rörliga skrämselanordningar eller ljudeffekter kan vara mer effektiva. Hinder, som hindrar fåglarna från att slå sig ner på en specifik plats är effektivt just där.
Avskjutning av fåglar är inte effektivt. Så fort man skjuter ett skott, lyfter hela flocken och kommer inte igen så länge skytten är kvar. Avskjutning inom bebyggelse är störande och det är svårt att städa bort kadaver. Eslövs kommun genomför ingen avskjutning. Istället rekommenderas att försvåra för fåglarna att häcka. Vid flera misslyckade försök att bygga bon och föda upp ungar, kommer fåglarna självmant att söka sig bort.

Metoder för att förhindra och störa

Kontrollera regelbundet att tak och håligheter i byggnader inte blivit boplats, helst före april och ett par månader fram (häckningstiden). Täck skorstenar, takstolar och håligheter i byggnader med nät eller galler vilket fungerar mot häckande fåglar.Placera plastband eller fladdrande plastpåsar eller ballonger, där fåglarna passerar in eller vid den plats ni inte vill att de ska vara. Spegelreflektioner av solljus eller andra ljus mot de platser där fåglarna sätter sig kan vara effektiva. CD-skivor reflekterar bra. Blått sägs vara en färg som fåglarna skyr.
Ett drastiskt sätt att bli av med fåglarna är att såga ner träden de brukar sitta i. Träden kan ersättas med buskar, eftersom t.ex. kajor inte övernattar nära marken. Man kan också beskära trädtopparna och/eller glesa ut trädansamlingar. Belysning av deras övernattningsträd är inte populärt, men det kan vara så att fåglarna bara flyttar till ett annat närliggande träd.

Effekt

Variation i störningarna är nyckelorden för att inte vänja de kloka kråkfåglarna vid olika skrämselmetoder.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när
Kontaktcenter är stängt.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler