Eslövs kommun logotyp

Fastighetsprojekt 2018 - 2021

Eslövs kommun har startat ett projekt för motverka miljö- och hälsorisker i hyresbostäder. Projektet löper mellan 2018-20121 och innehåller både informationsinsatser och förebyggande tillsyn. Fastighetsägare som upplåter hyresbostäder är ansvariga att följa miljöbalkens och Folkhälsomyndighetens bestämmelser för att främja en god inomhusmiljö. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för att utföra tillsyn hos fastighetsägare inom Eslövs kommun.

Orsak till projektet

Under de senaste åren har miljöavdelningen på Eslövs kommun fått in en ökad mängd klagomål på inomhusmiljö. I flera fall har dessa lett till beslut om förbud mot upplåtande av bostad, att fastighetsägaren inte får hyra ut bostäder. Genom att arbeta med förebyggande tillsyn hos
fastighetsägare/förvaltare ser miljöavdelningen en möjlighet att möta problematiken i ett tidigare skede. 

Projektets genomförande

Fastighetsägare eller förvaltare har ansvaret för att bostäder inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalken (1998:901) är ägaren eller förvaltaren som hyr ut bostäder skyldiga att kontrollera dem genom egenkontroll. Egenkontroll betyder att ägaren/förvaltaren själv kontrollerar bostäderna och fastigheterna för att visa på att regler följs. Detta görs för att motverka miljö- och hälsorisker för de boende.

Uppstart

Den 23 januari 2018 bjöds fastighetsägare och förvaltare, som hyr ut bostäder i Eslövs kommun, in till ett informationsmöte om projektet.

Tillsyn och inspektion

På informationsmötet presenterades de handlingar som ska lämnas in till miljöavdelningen och utgöra en grund för tillsynen. I informations-materialet från mötet framgår vad miljöavdelningen vill ha in efter redovisad tidsperiod. Se stycket om tillsynsplan och tillsynsområden i informationsmaterialet. Senast den 30 april 2018 önskar miljöavdelningen handlingar som ingår i egenkontrollen, om befintlig finns. Se dokumenten och presentationen här intill.

Rapportering ska ske genom e-tjänsten Fastighetsprojekt 2018 - 2021 - Inrapportering till Miljöavdelningen. Klicka här för att komma till e-tjänsten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter granskning av inkomna handlingar, bokas ett inspektionstillfälle med fastighetsägaren, förvaltaren eller motsvarande för att kontrollera luftflöden, fukt och mögel, temperatur och skadedjur. Efter inspektionen kommer en inspektionsrapport att skrivas som innehåller bedömning och granskning av egenkontrollen samt eventuellt noterade avvikelser från inspektionen. Vid avvikelser kan föreläggande komma att fattas vilket medför uppföljning av bristerna.

Informationsmöte 23 januari 2018 – PresentationPDF (pdf, 2.5 MB)

Alla fastigheter som upplåter hyresbostäder kommer att få tillsyn under projektperioden. Minst 10 % av varje fastighet/huskropp ska inspekteras. Projektet är uppdelat i tre delar för vilka fastigheter som ska få tillsyn, se tabell.

Delprojekt för perioden 2018 - 2021

Delmål 1 (2018)

 > 10 lägenheter per fastighet

Delmål 2 (2019)

 > 5 och < 10 lägenheter per fastighet

Delmål 3 (2020)

< 5 lägenheter per fastighet

 

Beskrivning av hur miljöavdelningen kommer att utföra tillsynen och vad som ska inspekteras finns i informationsmaterialet Fastighetsprojekt 2018 - 2021.PDF (pdf, 462.3 kB)

Tillsynsavgift

Enligt Eslövs kommuns författningssamling - taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tas en avgift ut för handläggning. Tillsynsavgiften är enligt gällande taxa 900 kronor per timme. Desto bättre egenkontroll och få avvikelser, desto mindre handläggningstid krävs för tillsynen.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler