Eslövs kommun logotyp

Eldning

Eldning utomhus

Under tiden 1 maj — 30 september är det allmänt förbud mot eldning inom områden med detaljplan (tätort) i Eslövs kommun.

Övrig tid, 1 oktober — 30 april, får man elda torrt trädgårdsavfall (ris, kvistar och grenar).

Du får inte elda upp rivningsvirke eller någon annan typ av avfall i trädgården.

Bra att veta innan du ska elda trädgårdsavfall

Du kan lämna mindre mängder trädgårdsavfall (högst en bil med släp) på kommunens återvinningscentraler. Det finns även möjlighet att ha hämtning av trädgårdsavfall var 14:e dag.
Våta löv, gräs och mossar ger mycket rök.

Röken kan irritera grannar och känsliga personer (till exempel astmatiker), och röklukten kan sätta sig i kläder på vädring eller tvätt som hänger ute.

Röken innehåller hälsovådliga ämnen som till exempel PAH, vilka kan vara cancerframkallande.

Elda aldrig då det är torrt i marken eller om det blåser kraftigt (vid vindhastighet över 10 meter per sekund).

Elda inte när det blåser mot grannhus. Tänk på att vinden kan ändra riktning. Glödande flagor och gnistor kan färdas med vinden och orsaka gräsbrand om de landar i torrt gräs.

Rök och sot får inte spridas över allmän väg.

Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Vattna i så fall ordentligt runt eldningsplatsen.
 

När du eldar trädgårdsavfall

Prata med grannarna om lämplig tid för eldning.

Kontrollera att räddningstjänsten inte har utfärdat eldningsförbud (www.rsyd.se).

Var noga med att avfallet är torrt.

Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.

Se till att elden är släckt när det mörknar.

Lämna inte elden obevakad.

Ha släckutrustning till hands. Det ska alltid finnas tillgång till vatten. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.

Elda i mindre omfattning.

Elda gärna i en plåttunna som försetts med tilluftsöppningar nedtill. Då kan du ha elden under kontroll och dessutom fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa.

Grova handskar och spade kan vara bra om du ska hantera grövre avfall.

En kratta som inte smälter eller brinner om den används för att sprida kol vid eldning.

Vedeldning

Det blir allt vanligare att elda i tätbebyggda områden. Eldning från braskamin, panna eller kakelugn kan ge giftiga utsläpp till luften. Rökgaserna kan orsaka olägenhet eftersom de innehåller ämnen som är farliga både för hälsan och miljön.

Vid uppkomst av olägenhet har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rätt att ställa krav på hur eldningen ska ske eller förbjuda vedeldning om så krävs. Det är därför viktigt att ha några detaljer i åtanke innan man börjar elda.

  • Vid installation av förbränningsanläggning krävs bygganmälan till Stadsbyggnad.
  • Kontakta sotare före installation av förbränningsanläggningen. Sotaren ska godkänna installationen med tillhörande rökkanal.
  • Använd endast öppen spis, braskamin eller kakelugn för trivseleldning, inte som huvudsaklig värmekälla. Dessa har dålig värmeeffekt och sämre förbränning jämfört med en vedpanna, vilket ger onödiga luftföroreningar.
  • Välj en panna/kamin som är miljögodkänd av ett ackrediterat företag vid nyinstallation och välj till pannan en rätt dimensionerad ackumulatortank.
  • Använd alltid torr ved som lagrats under tak i minst ett år och gärna inomhus veckorna innan användning. Detta minskar andelen värme som går åt för att torka veden innan den förbränns, vilket i sin tur minskar luftutsläppen.
  • Eldning med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, spånskivor, målat eller impregnerat trä och dylikt är förbjudet.
  • Visa hänsyn mot grannarna och elda inte vid olämplig vindriktning och under väderförhållande som gör att röken stör grannarna. Detta är särskilt viktigt i tätbebyggda områden.
  • Under upptändning och förbränning är det viktigt med god syretillförsel, vilket ger högre temperaturer och därmed förbränns de giftiga gaserna i större utsträckning.

Rökgaserna visar hur väl förbränningen sker
Svart rök med kraftig lukt beror på ofullständig förbränning och giftiga gaser som släpps ut. Gulaktig rök tyder på höga halter cancerframkallande tjärämnen.
Kalla dagar är röken vit av kondenserad vattenånga om förbränningen är fullständig. Varma dagar syns röken endast som ett värmedaller.

Kontakta oss

Har ni några frågor?

Miljöavdelningen
0413-621 48

Är det eldningsförbud?

Räddningstjänsten Syd
www.rsyd.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
046-540 46 00

Hämtning av trädgårdsavfall:

MERAB
0413-684 40

För sotning, vänd dig till:

Eslövs sotningsdistrikt
Box 63
241 21 Eslöv
Telefon och fax:
0413-557030

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler