Eslövs kommun logotyp

Biltvätt

Det är enkelt att tvätta bilen på rätt sätt. I Eslöv finns flera tvättanläggningar att åka till om du vill tvätta bilen.

Godkända tvättanläggningar har utrustning där oljor och metallhaltigt slam avskiljs från tvättvattnet istället för att hamna i reningsverket eller direkt i naturen. Kommunens miljöinspektörer besöker varje år tvättanläggningarna för att se om reningen fungerar tillfredsställande.

Varför inte tvätta bilen hemma på gatan eller garageuppfarten?

Tvättvattnet innehåller bland annat oljor, tungmetaller och ibland även lösningsmedel. När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet via en dagvattenbrunn eller ett dike direkt ut i våra vattendrag. Där kan det skada växter och djur.

I en del tätortsområden är dagvattensystemet fortfarande kopplat till det kommunala reningsverket. Här kan föroreningarna i tvättvattnet skada mikroorganismerna i reningsprocessen så att reningen försämras. Vattnet från reningsverket hamnar slutligen i en av kommunens åar. Föroreningarna försämrar även kvaliteten på slammet från reningsverket. Slammet används som gödning och sprids på åkermark där livsmedel odlas.

Om jag vid något tillfälle behöver tvätta bilen hemma, vad ska jag då tänka på?

Är bilen inte alltför smutsig, kan du någon enstaka gång, spola av den på en plan gräsmatta eller grusplan. Då sjunker tvättvattnet ner i marken, och föroreningar i vattnet kan brytas ner snabbare. Undvik att använda bilschampo. Se också till att du inte har en dricksvattenbrunn, dagvattenbrunn eller vattendrag i närheten.

Sidan uppdaterad: 2017-07-03

Kontakta oss

Kontaktcenter

0413-620 00

måndag—fredag
08.00—16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler