Eslövs kommun logotyp

Begravning av häst

Från och med 1 februari 2015 gäller nya regler kring begravning av häst. Tidigare krav på tillstånd från Länsstyrelsen har tagits bort och nergrävningen ska istället ske enligt anvisningar från kommunen.

Bestämning av plats sker i samråd med handläggare på miljöenheten. Kontakta därför miljöenheten för att komma överrens om en lämplig plats.

Följande hänsyn ska tas vid bestämning av plats:
• Avståndet från nedgrävningsplats till närmsta bostad, vattentäkt (inkl. enskilda brunnar), vattendrag, sjö eller annan vattensamling ska vara minst 100 meter.
• Nedgrävningen ska ske på den fastighet/anläggning där djurhållningen bedrivits. Om nedgrävningen ska ske på någon annans mark krävs handelsdokument.
• Nedgrävning får inte ske inom område med detaljplan, samlad bebyggelse, Natura-2000,naturreservat, vattenskyddsområde, område med nationellt eller regionalt särskilt värdefulla vatten eller andra områden med liknande skydd.
• Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenytan under året ska vara minst en meter.
• Graven ska täckas av minst 1,5 meter jord för att något djur inte ska kunna gräva upp graven. Om det finns problem med rovdjur i området kan det krävas större djup eller andra åtgärder för att förhindra att graven grävs upp. Tänk också på att jorden sjunker ihop och att täckningen därför bör ske så att det bildas en svag ås.
• Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.

Ytterligare anvisningar kan framkomma i kontakten med miljöinspektör.
Den som ansvarar för nedgrävningen ska föra register över vad som grävts ner, datum för nedgrävningen samt plats för nedgrävningen (karta med platsen markerad). Uppgifterna ska sparas i minst två år.
Det är alltid den som är ansvarig för nedgrävningen som ansvarar för att nedgrävningen sker på ett korrekt sätt och att den sker enligt kommunens anvisningar på den enskilda platsen. Nedgrävningen får aldrig riskera att innebära skada på miljön och/eller människors hälsa.

Sidan uppdaterad: 2016-03-15

KONTAKTA OSS

Maria Lantz
Miljöinspektör
0413-62028

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler