Eslövs kommun logotyp

Vem betalar kontrollen?

Den årliga kontrollavgiften

Det är företagen som betalar livsmedelskontrollen, genom kontrollavgifter. Riksdag och regering beslutar hur kontrollen ska finansieras. Varken Livsmedelsverket eller enskilda kommuner kan frångå reglerna.
 
Livsmedelsverket har en vägledning för kommunerna för att bedöma kontrolltiden. Om kontrolltiden inte räcker till kan den utökas. Ett företag som visar att man uppfyller lagstiftningens krav kan få minskad kontrolltid påföljande år efter beslut av kontrollmyndigheten. Företag som inte uppfyller kraven kan få utökad tid.
 
Kontrolltiden ska omfatta närvaro på företaget i samband med revision, inspektion eller annan undersökning, men även förberedelser och efterarbete.

  • En inspektion är en kontroll på plats där man kollar att reglerna följs.
  • En revision är en systematisk undersökning av företagets egenkontroll - att den genomförts och är effektiv.

Alla företag behöver inte besökas varje år utan tiden kan flyttas till efterföljande år. Myndigheterna måste dock använda kontrolltiden för varje företag på några års sikt.

Källa: Livsmedelverket

Ta kommandot över riskerna och påverka kostnaden för kontrollen

 
Du som hanterar livsmedel vet vilka risker som finns i din verksamhet. Bland annat är riskerna vid nedkylning, varmhållning och kylförvaring viktigt att regelbundet kontrollera. Då du kan visa oss med din egenkontroll att du har bra koll på och bra rutiner för att hantera riskerna i din verksamhet, kommer dina kostnader för vår kontroll att bli mindre.
 
Vi följer Livsmedelsverkets vägledning för offentlig kontroll i vårt arbete. Det innebär att en offentlig kontroll, ett besök på plats, ingår i den fasta kontrollavgiften som du betalar varje år.

Vi kommer oftast oanmälda för att få oss en rättvisande bild av hur verksamheten fungerar. Efter besöket får du en rapport där det framgår hur väl livsmedelslagen efterlevs och om det finns brister som måste åtgärdas. Rapporten är en offentlig handling vilket innebär att vem som helst kan begära att få ta del av den.

Om vi anser att det är nödvändigt följer vi upp besöket och för dessa återbesök debiterar vi en avgift på 900 kronor per arbetstimme. Alltså, om allt fungerar som det ska blir det inga återbesök och därmed inga extra kostnader. Det tycker vi är rättvist.

KONTAKTA OSS

Linda Nilsson

linda.nilsson8@eslov.se
0413-62039

Natasa Curic
natasa.curic@eslov.se
0413-62336

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler