Eslövs kommun logotyp

Ta kommandot över riskerna och påverka kostnaden för kontrollen

Ta kommandot över riskerna och påverka kostnaden för kontrollen

 
Du som hanterar livsmedel vet vilka risker som finns i din verksamhet. Bland annat är riskerna vid tex. nedkylning, varmhållning och kylförvaring viktigt att regelbundet kontrollera. Då du kan visa oss med din egenkontroll att du har bra koll på med bra rutiner för att hantera riskerna i din verksamhet, kommer dina kostnader för vår kontroll att bli mindre.
 
Vi följer Livsmedelsverkets vägledning för offentlig kontroll i vårt arbete. Det innebär att en offentlig kontroll ingår i kontrollavgiften som du betalar varje år. Vi kommer anmälda men även oanmälda för att få oss en rättvisande bild av hur verksamheten fungerar. Efter besöket får du en rapport där det framgår hur väl livsmedelslagstiftningen och tillhörande (EU) förordningar efterlevs och om det finns brister som måste åtgärdas. Rapporten är en offentlig handling vilket innebär att vem som helst kan begära att få ta del av den.

Om vi anser att det är nödvändigt följer vi upp besöket och för dessa återbesök debiterar vi en avgift på 900 kronor per arbetstimme. Alltså, om allt fungerar som det ska blir det inga återbesök och därmed inga extra kostnader. Det tycker vi är rättvist.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler