Eslövs kommun logotyp

Själva platsen och historien bakom

Fastigheten Getinge 11:5 ligger cirka 8 km söder om Eslöv i samhället Getinge i Eslövs kommun.
Fastigheten omgärdas av bostadshus i norr, jordbruksmark i söder och gränsar till Kävlingeån i nordost. Fastigheten är relativt flack med svag lutning mot ån. I den del som gränsar mot Kävlingeån är marken sank, snårig och bevuxen med buskar och lövträd. På övriga delar växer främst gräs, enstaka äppelträd och snåriga buskar.

Området nyttjas delvis för rekreation, en boulebana finns inom fastigheten. Eslövs kommuns anger i sin fördjupade översiktsplan att området även fortsättningsvis ska användas för friluftsliv och rekreation.

Under 1900-talets första hälft fanns ett mejeri på platsen. När mejeriet lades ner togs lokalerna över av ett bolag som hette Ferrosan AB. Från mitten av 1940-talet till mitten 1960-talet tillverkade Ferrosan AB kvicksilverbaserade bekämpningsmedel och hade viss laboratorieverksamhet.  
I anslutning till fabriken fanns även en parkliknande trädgård och ner mot ån en damm med en brygga. Samtliga byggnader har rivits, den sista i mitten av 1980-talet. Inom större delen av fastigheten har marken fyllts ut med diverse fyllnadsmaterial och rivningsmassor från de byggnader som tidigare fanns på platsen.

Sidan uppdaterad: 2016-09-01

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler