Eslövs kommun logotyp

Getingeprojektet - sanering av  bekämpningsmedel

Getingeprojektet är ett statligt finansierat projekt för sanering av föroreningar från tidigare tillverkning av bekämpningsmedel inom fastigheten Getinge 11:5.

Getinge

Getingeprojektet omfattar sanering av fastigheten Getinge 11:5 samt del av strandområdet nedströms för att minimera hälso- och miljörisker, och även risk för framtida spridning av föroreningar.
Eslövs kommun har satt upp följande övergripande mål för saneringen:
• Föroreningssituationen ska inte begränsa möjligheterna att utnyttja fastigheten och närliggande områden för friluftsliv och rekreation.
• Riskerna för människors och djurs hälsa kopplat till påvisade föroreningar ska minimeras.
• Spridningen av föroreningar till den skyddsvärda Kävlingeån ska minimeras.
• Mängderna av föroreningar i mark inom fastigheten ska minimeras i enlighet med miljömålet "Giftfri Miljö".

Saneringsprojektet beräknas vara färdigt 2019.

Området är förorenat av kvicksilver och DDT-föroreningar från den tillverkning av bekämpningsmedel som företaget Ferrosan bedrev på fastigheten Getinge 11:5 mellan ca 1948-1968.

Redan i början av 2000-talet upptäcktes höga halter av kvicksilver inom fastigheten. Vid senare undersökningar hittades också höga halter av DDT. Både kvicksilver och DDT är hälso- och miljöfarliga ämnen som det är viktigt att få bort från naturen, då de inte bryts ner alls eller mycket långsamt.

Föroreningarna kommer att saneras genom att de förorenade jordmassorna schaktas bort. Det rör sig om 8 000 kubikmeter massor. Mest problematiskt är det vid stranden av ån, då det finns mycket stor risk för spridning när vid grävning i vatten.

Innan saneringen kan utföras krävs miljötillstånd och detaljplanering av genomförandet. Under 2019 kommer det faktiska grävandet att ske.

Översiktlig tidplan och fördelning av kostnader

Klicka pa bilden for att forstora den.

KONTAKTA OSS

Nicklas Holm

Projektledare
Miljö och Samhällsbyggnad

Telefon: 0413 620 58 nicklas.holm@eslov.se 

NYHETsbrev

Projektets nyhetsbrev:

Nyhetsbrev 7PDF (pdf, 195.5 kB) från januari 2018

Nyhetsbrev 6PDF (pdf, 453.4 kB) från december 2017

Nyhetsbrev 5PDF (pdf, 523.1 kB) från juni 2017

Nyhetsbrev 4PDF (pdf, 307.6 kB) från september 2016

Nyhetsbrev 3PDF (pdf, 682 kB) från maj 2016

Nyhetsbrev 2PDF (pdf, 195.4 kB) från mars 2016

Nyhetsbrev 1PDF (pdf, 219.3 kB) från december 2015

Mera läsning

Projektets årliga lägesrapporter till Länsstyrelsen:

Årsrapport 2017PDF (pdf, 1.4 MB)

Årsrapport 2016PDF (pdf, 1.2 MB)

Årsrapport 2015PDF (pdf, 2.2 MB)


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler