Eslövs kommun logotyp

Fältarbete mars 2017

En uppdaterad bild av föroreningssituationen börjar bli klar och det avslutande fältarbetet ska nu genomföras.

Under vecka 12 genomförs en mindre testsanering. En grävmaskin kommer att gräva ett par schaktgropar där Golders miljökonsulter sedan ska genomföra olika tester och provtagningar. Testsaneringen ska ge information om markens schaktbarhet och genomsläpplighet samt om hantering och behov av rening av markvatten.

Genomförda undersökningar

Rutnätsprovtagning av markområdet utfördes under september till november. Totalt provtogs ca 280 rutor och ca 3700 prover skickades till laboratoriet för förvaring. 656 prover har därefter analyserats, totalt 746 analyser av framför allt kvicksilver och DDT.
 
Sedimentprovtagning längs stranden och ute i åfåran genomfördes i februari. Ca 100 prover togs, längs 10 sektioner över ån. 38 prover har analyserats, totalt 95 analyser.

Golders arbete med sammanställning och utvärdering av den stora mängden resultat har skett stegvis, och pågår fortfarande. Bilden av föroreningssituationen har förändrats. Tidigare var teorin att det framför allt är kvicksilver som utgör ett problem, men undersökningarna har nu visat att det även förekommer betydande halter av DDT inom större delar av området än förväntat.
Vi återkommer med en slutlig resultatsammanställning så snart denna är klar.

 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler