Eslövs kommun logotyp

Åtgärdsförberedande undersökningar

I huvudstudien konstaterades att det fanns behov av kompletterande undersökningar innan en sanering kunde planeras och projekteras. En stor del av projektets indelande år har handlat om åtgärdsförberedande undersökningar och utredningar.

Getinge

Detaljavgränsning av föroreningssituationen

Dels genom rutnätsprovtagning av landområdet, dels genom provtagning av bottensediment i ån längs stranden

Rutnätsundersökningen genomfördes under september till november 2016, och omfattade 31 fältdagar med provtagning med borrbandvagn. Jordprover togs från hela utredningsområdet ner till 2 meters djup.

I januari 2017 utfördes provtagningen av bottensedimenten. Undersökningen utökades med prover även längre ut i å-fåran för att kontrollera förutsättningarna för framtida å-rensningar.

En översiktlig markundersökning utfördes på Gårdstångasidan av ån, efter uppgift om att där fanns rensmassor från å-rensning i mitten av 1970-talet.

Platsens naturvärden

Naturvärdesinventeringar har utförts, både avseende landområdet och avseende vattenmiljö i och i anslutning till Kävlinge ån.

Platsens förutsättningar

Flera undersökningar har utförts för att få kunskap om de geotekniska och hydrogeologiska förutsättningarna på platsen. Även mindre testsanering genomfördes i mars 2017 för att undersöka markens schaktbarhet och genomsläpplighet samt behov av rening av markvatten.

Förutsättningarna i Kävlingeån

För att ha en bild av nuläget i Kävlingeån, avseende grumlighet och förekomst av kvicksilver och DDT genomfördes referensunderökningar. Grumlighet i ån mättes kontinuerligt, under perioder, med fast installerade mätare. Vid fem tillfällen togs stickprov på åvattnet.

KONTAKTA OSS

Nicklas Holm

Projektledare
Miljö och Samhällsbyggnad

Telefon: 0413 620 58 nicklas.holm@eslov.se 

Mera läsning

Resultat och utredningar finns att läsa i Tillståndsansökan

Övriga rapporter

Fältrapport RutnätsprovtagningPDF (pdf, 6 MB)

Fältrapport SedimentprovtagningPDF (pdf, 7.9 MB)

Rapport ReferensundersökningarPDF (pdf, 4.4 MB)

Naturvärdesinventering, landmiljö, GårdstångasidanPDF (pdf, 1.8 MB)

 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler