Eslövs kommun logotyp

 Ansökan om tillstånd

Efter ett omfattande arbete med åtgärdsförberedande undersökningar och utredningar lämnades i december 2017 tillståndsansökan in till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Översikt över efterbehandlingsområdet

Översikt över efterbehandlingsområdet

I ansökan beskrivs saneringen översiktligt. Mer detaljer finns i ansökans bilaga 2; miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Ansökan innehåller också de villkor vi föreslår för att begränsa miljöpåverkan från saneringen.

MKB:n innehåller många av de undersökningar och utredningar som genomförts. Följande kan vara extra intressanta att läsa:

PM Detaljavgränsning (MKB bilaga B) summerar utförda undersökningar och innehåller beräkningar av saneringens omfattning.

Avgränsning mellan strand och land redovisas i PM om åtgärdsmål (MKB bilaga C). Där finns också underlaget för de platsspecifika riktvärden som styr saneringen.

PM Sediment (MKB bilaga H) innehåller resultat från sedimentprovtagningar och redovisar saneringsomfattningen i strandkanten och bottensedimenten.

Mark- och miljödomstolens handläggning

Kungörelse av ansökanPDF (pdf, 42.8 kB)

KONTAKTA OSS

Nicklas Holm

Projektledare
Miljö och Samhällsbyggnad

Telefon: 0413 620 58 nicklas.holm@eslov.se 

NYHETsbrev

Nyhetsbrev 7PDF (pdf, 195.5 kB) från januari 2018

Nyhetsbrev 6PDF (pdf, 453.4 kB) från december 2017

Nyhetsbrev 5PDF (pdf, 523.1 kB) från juni 2017

Nyhetsbrev 4PDF (pdf, 307.6 kB) från september 2016

Nyhetsbrev 3PDF (pdf, 682 kB) från maj 2016

Nyhetsbrev 2PDF (pdf, 195.4 kB) från mars 2016

Nyhetsbrev 1PDF (pdf, 219.3 kB) från december 2015

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler