Eslövs kommun logotyp

Ekokommunen Eslöv

Eslöv är en av Sveriges ekokommuner. En ekokommun har ambitionen att bidra till en hållbar utveckling. Människors behov ska tillfredsställas nu och i framtiden och livsförutsättningarna för kommande generationer ska inte försämras. För det behövs ren miljö, skydd av natur, hushållning med naturresurserna och rättvis resursfördelning.

Föreningen Sveriges Ekokommuner
Eslövs kommun är sedan 1995 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Föreningen är en ideell frivillig samarbetsorganisation för kommuner som beslutat sig för att arbeta strategiskt och systematiskt för hållbar utveckling.  
 
Vårt miljöarbete 
En stor del av kommunens fordonspark kör runt på biogas framställt och målet är en helt fossilbränslefri fordonsflotta till 2020. I kommunen framställs motsvarande 150 procent av den el som används inom kommunen helt fossilfritt på kraftvärmeverket och med vindkraft.

Kommunen är aktiv i vattenvårdsarbetet för de sjöar (Ringsjön och Vombsjön) som finns i kommunen och de åar (Rönne å, Saxån, Braån, Bråån och Kävlingeån) som rinner genom den. Och det behövs eftersom vårt vatten ännu inte lever upp till Vattendirektivets klassning för God Status.

Maten som serveras i kommunens förskolor och skolor är till 35 procent ekologisk. 

Läs mer om Esölvs kommuns miljöarbete i senaste numret av MiljömagasinESLÖV.PDF (pdf, 1.7 MB)

Långt i från färdigt
Med det finns mycket kvar att göra! En bra ekokommun slår sig inte för bröstet och nöjer sig med det som en gång gjorts. Nu vill vi vidare. Vårt miljöarbete bedrivs systematisk med hjälp av miljömålsprogrammetWord (word, 198.8 kB) som antogs våren 2016.

Sidan uppdaterad: 2016-08-26

Mera läsning

Eslövs miljömålsprogram

I EWord (word, 168.5 kB)slövs miljömålsprogramWord (word, 198.8 kB) samordnas vårt miljöarbete.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler