Eslövs kommun logotyp

Din elavtal och fakturor

Välj ett elavtal som passar just dig. Fast eller rörligt är en smaksak, det viktigaste är att göra ett aktivt val. Energi- och klimatrådgivaren kan tipsa om vilket typ av avtal som kan passa dina behov och förutsättningar.

Vad säger din elfaktura?
Det kan vara svårt att avläsa fakturan från sitt elbolag, här följer en lite guide. Köper du el från ett annat företag än det som äger elnätet i ditt område får du två olika fakuror, annars hittar du informationen nedan på samma faktura.

Nätavgift
Din nätavgift är beroende av vilket bolag som äger elnätet där du bor, du kan inte välja bolag. Priset består av en kostnad för underhåll och utbyggnad av nätet samt en avgift beroende på vilken huvudsäkring du har (till exempel 20 Ampere). Nätavgiften består också av en överföringavgift för varje kilowattimme elnätet överför till dig. Att sänka kostnaden för nätavgiften görs genom att sänka huvudsäkringen (till exempel till 16 ampere) om det är möjligt, samt att minska sin elanvändning och därmed också antalet kilowattimmar som ska överföras.  

Elhandelsavgift
Du kan själv välja vilket bolag du vill köpa den el du använder av. Gör du inget val får du ett tillsvidarepris, som ofta är det dyraste alternativet. Väljer du ett elavtal kan du välja fast eller rörligt.

Fast pris är samma kostnad per kilowattimme under avtalstidens längd och passar bra för den som vill ha en fast budget.

Rörligt pris påverkas av elpriserna på den nordiska elbörsen Nordpool som ändras varje dag, men har du rörligt elpris betalar du ett månadsmedelvärde. Rörligt pris har historiskt sett varit ekonomiskt gynnsamt på sikt, men du måste vara beredd på prissvängningar.

Oavsett avtalstyp tillkommer skatt och moms på priset för själva elen. Totalsumman framgår tydligt på fakturan, men när du ska jämföra din energianvändning med föregående månad eller år, är det viktigt att titta på antalet köpta kilowattimmar istället. Beräknad årsanvändning och faktiskt årsanvändning framgår också av fakturan och är ett bra underlag för uppföljning av din användning.

Välja elavtal
Genom att jämföra olika elbolags priser och villkor kan du göra ett aktivt val av elavtal och få ett betydligt elpris, teckna avtal för förnyelsebar el och jämföra kundnöjdhet.

Det finns flera olika jämförelsesidor där di kan hitta och välja elavtal. Energimarknadsinspektionens Elpriskollen är en av dessa sidor där du kan jämföra elavtalen.

Konsumenternas elrådgivningsbyrå
Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en självständig byrå för dig som elkonsument. Elrådgivningsbyrån hjälper och vägleder dig i olika frågor rörande elmarknaden, helt utan avgift.

Läs mer på Konsumenternas elrådgivningsbyrås webbplats

Elrådgivningsbyrån informerar bland annat om vilka lagar och regler som finns och hur dessa normalt tillämpas av företagen i elbranschen. Elrådgivningsbyrån kontaktar du när du vill veta hur elmarknaden fungerar i frågor som rör avtalsformer och priser, jämförelser av olika priser hos elhandelsföretagen och byte av elhandlare.

Du kan också få hjälp med att förstå begrepp som förekommer på elräkningen, på näträkningen, i avtal om elleverans och i elhandelsföretagens marknadsföring.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler