Eslövs kommun logotyp

Energi i tillsynen

Eslöv har som många kommuner stor potential att minska miljöpåverkan från energianvändningen hos företagen. Företagen kan spara pengar och öka sin konkurrenskraft genom att arbeta systematiskt med sin energiförbrukning.

Myndigheten kan stötta och ställa krav på företagen i vår miljötillsyn.  Inspektörerna följer upp  företagens energistatistik, drift och underhållsrutiner, inköpspolicy, produktval med mera.

Enligt miljöbalken ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Det innebär att du som verksamhetsutövare har skyldighet att:

  •   skaffa kunskap om energianvändning
  •   identifiera möjliga åtgärder
  •   fortlöpande genomföra skäliga åtgärder

Miljöavdelningen som är tillsynsmyndighet ansvarar för kontrollen att hushållsprincipen följs.  Vid inspektionsbesök med energitillsyn ges vägledning om hur man kan arbeta med energieffektivisering. Verksamheter har skyldighet att upprätthålla och dokumentera sitt arbete med energifrågor som en del av företagets egenkontroll. Vid energieffektivisering ska bästa möjliga teknik användas. 

Projekt: Energi i Tillsynen
Miljöavdelningen på Eslövs kommun har sedan 2007 arbetat med projektet Energi i Tillsynen. Det innebär att kommunens Energi- och klimatrådgivare följer med miljöinspektörerna ut på företagen och ger tips och råd. Hos större företag kan miljöinspektörerna kräva att vissa energieffektiviserande åtgärder genomförs med stöd av bland annat Energihushållningsprincipen i miljöbalken. Exempel på detta kan vara att en energikartläggning utförs eller att energieffektiv utrustning används. Ca 100 företag har omfattats av projektet.

Eslövs kommun var tidiga med att fokusera på energifrågan hos företag. Arbetet har skett enligt en modell som kallas "EslövsmodellenPDF (pdf, 402.9 kB)" (se nedan), som är framtagen av kommunens energi- och klimatrådgivare i samarbete med miljöinspektörerna. Resultatet av projektet visar en utfasning av olja som uppvärmningsform och en minskad total energianvändning.

Eslövs kommun är delaktig i projektet PROEFF, program för energieffektivisering i företag. På PROEFFs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer, hitta goda exempel och läsa mer om energieffektivisering i företag.  

Esvövsmodellen

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare/

Energisamordnare

Lisa Lindblad
0413-621 59
lisa.lindblad@eslov.se

Stadshuset
Gröna torg 2
241 80  ESLÖV

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler