Till startsidan
Komvux i Eslövs kommun
Yh-logga

Driftingenjör inom kyla och VVS,


400 Yh-poäng

Kontaktpersoner

Antagningsenheten 0413 - 625 14, antagning.yh@eslov.se

Petra Wahlström, petra.wahlstrom@karlssonclimate.se

Utbildningens mål


Utbildningens mål är att ge dig sådana kunskaper, kompetenser och erfarenheter inom områdena kyla och VVS att du är anställningsbar inom berörda branscher, direkt efter examen. Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att kunna konstruera och installera tekniska system för uppvärmning, kylning och komfort. Du ska kunna driftsätta, felsöka och underhålla tekniska system för uppvärmning, kylning och komfort. Du ska få kunskaper om hur du energieffektiviserar och miljöanpassar kyltekniska system och kunna välja miljöanpassade köldmedier till kyltekniska system. Dina kunskaper ska lära dig att skapa och leda uppdrag och ta fram beskrivande underlag för upphandling av kyltekniska system. Utbildningen ger dig kunskaper att arbeta med kyl och värmesystem för byggnader, industrier, ishallar, badhus, butiker och mobila anläggningar.

Efter examen


Utbildningen ger dig kompetens att kunna arbeta som:
• projekt- uppdragsledare inom kyla, VVS, rör och komfort
• installatör och installationsledare inom kyla, rör och komfort
• konstruktör och projektör inom kyla och komfort
• kalkylator inom kyla, VVS, rör och komfort
• servicetekniker och serviceledare inom kyla, VVS, rör och komfort
• praktisk konsult inom energieffektivisering av tekniska system för uppvärmning, kylning och avfuktning
• praktisk konsult för miljöanpassning av kyltekniska system
Utbildningens studieform och omfattning
Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid.

Behörighet


Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1—4 §§ förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Kurser


Tillämpad fysik & kemi (uppvärmning, komfort & kylteknik) (30p)
Elteknik (15p)
Teknik och konstruktion (30p)
Tillämpad matematik (10p)
Gruppsamverkan, kommunikation & teknisk rapportskrivning (10p)
Företagsekonomi, grund (5p)
Kyla 1 (35p)
Kyla 2 (30p)
Kyla 3 (30p)
Kyla 4 (30p)
Kyla 5 (30p)
Kyla 6 (30p)
LIA 1 (10p)
LIA 2 (40p)
LIA 3 (50p)
Examensarbete (15p)

Ändringar i kursplanen kan förekomma.

Kursplan för utskriftPDF (pdf, 62.7 kB)

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se