Eslövs kommun logotyp

Kör försiktigt!

Att anpassa hastigheten på gator och vägar ger oss alla en möjlighet att skapa en attraktivare kommun för människors möte, liv och rörelse.

Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna.

Men alla risker i trafiken kan dock inte förebyggas. Om en olycka skulle inträffa är det viktigt att vara förberedd så att vi på bästa sätt kan hantera en sådan situation. Det är helt enkelt viktigt att veta vad man kan eller ska göra.

 
Vid behov av akut hjälp ska du ringa 112
När du ringer 112 kommer du till SOS alarm. Där svarar en SOS-operatör. Svara så gott du bara kan på operatörens frågor så får du den snabbaste och bästa hjälpen. Medan operatören ställer sina frågor och du svarar har en annan operatör påbörjat alarmeringen till antingen närmaste brandstation eller polis.

Genom SOS-operatören kan du nå:

  • polis
  • ambulans
  • flygräddning
  • räddningstjänst
  • giftinformation
  • jourhavande läkare

Olyckor där bilister krockar med vilda djur såsom älg, rådjur, vildsvin och hjort är också vanliga på våra vägar. Sedan årsskiftet 2009/2010 är det lag på att du som bilförare måste markera platsen där en kollision med ett vilt djur har inträffat.

Dessutom ska viltolyckan anmälas till polisen som sänder ut en eftersökare. Eftersökaren avgör hur skadat djuret är och vilka konsekvenser som ska vidtas. Kontakta SOS Alarm genom att ringa 112.

 
Ring 114 14 vid övriga ärenden
114 14 är ett nationellt nummer till polisen. Numret är det du ska slå vid alla icke akuta ärendet och det fungerar från alla fasta telefonnät och din mobiltelefon.

Exempel på ärenden där du ska använda 114 14 är till exempel vid en anmälan av en stöld eller inbrott och andra allvarliga händelser som inte är akuta. När du ringer får du ett antal valmöjligheter i ett talsvar.  

Om du befinner dig utomlands och behöver komma i kontakt med polisen för ett icke akut ärende ska du ringa +46-77-114 14 00.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler