Du är här:

Ökad trygghet i vardagen

Det är viktigt att du som bor eller arbetar i Eslövs kommun känner dig trygg och säker. Polisen arbetar för att öka din trygghet genom att motverka kriminalitet.

Räddningstjänsten, för Eslövs kommun är detta Räddningstjänst Sydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster,  ansvarar för att minska antalet olyckor och begränsa följderna av dem som inträffar. Inom de kommunala förvaltningarna finns resurser för att hjälpa de som drabbas av en krissituationer och vid extraordinära händelser.

För att öka din trygghet kan du också göra en hel del själv. Sök vidare i vänstermenyn efter tips och råd som stärker din trygghet i vardagen inom en rad olika områden. Vi har valt att lyfta fram vissa områden såsom barn-, brand-, trafik-, och vattensäkerhet och skydd mot brott.

Här intill finns också, precis som på varje enskild sida om säkerhet, finns också en rad länkar till olika myndigheter och intresseorganisationer på vars webbplatser du kan hitta ytterligare information om vardagssäkerhet.

Sidan uppdaterad: 2012-10-04

Publicerad av: 

Bookmark and Share

Mera läsning

Kontakta oss

Eslövs kommun, 241 80 Eslöv
Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se
Org.nr: 212000-1173

Besök oss

Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Följ oss