Eslövs kommun logotyp

Ökad trygghet i vardagen

Det är viktigt att du som bor eller arbetar i Eslövs kommun känner dig trygg och säker. Polisen arbetar för att öka din trygghet genom att motverka kriminalitet.

Räddningstjänsten, för Eslövs kommun är detta Räddningstjänst Sydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster,  ansvarar för att minska antalet olyckor och begränsa följderna av dem som inträffar. Inom de kommunala förvaltningarna finns resurser för att hjälpa de som drabbas av en krissituationer och vid extraordinära händelser.

För att öka din trygghet kan du också göra en hel del själv. Sök vidare i vänstermenyn efter tips och råd som stärker din trygghet i vardagen inom en rad olika områden. Vi har valt att lyfta fram vissa områden såsom barn-, brand-, trafik-, och vattensäkerhet och skydd mot brott.

Här intill finns också, precis som på varje enskild sida om säkerhet, finns också en rad länkar till olika myndigheter och intresseorganisationer på vars webbplatser du kan hitta ytterligare information om vardagssäkerhet.

Mera läsning

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SOS Alarmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Räddningstjänst Sydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukvårdsrådgivningen 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Civilförsvarsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Motormännens Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Transportstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjöräddningssällskapetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska Livräddningssällskapetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler