Eslövs kommun logotyp

Samverkan mot brott i Eslöv

I Eslövs kommun finns en stor medvetenhet och ett stort engagemang i det förebyggande säkerhetsarbetet och också i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Anställd i kommunen finns en säkerhetsansvarig. Tjänsten är på heltid och har det strategiska ansvaret för kommunens säkerhetsarbete.

Samverkansgruppen "Örat mot marken"
"Örat mot marken" är en samverksansgrupp där Eslövs kommun tillsammans med polis, räddningstjänst och bevakningsbolagen långsiktligt ska arbeta för att skapa ett tryggare Eslöv. Som förebild för gruppens arbete står ett motsvarande projekt vid stadsdel Rosengård i Malmö.

Samverkansgruppen bildades i augusti 2010. I gruppen ingår personal från kommunledningen, verksamhetscheferna vid flera av de kommunala förvaltningarna, personal från flera kommunala bolag och representanter från polis, räddningstjänst och bevakningstjänst.

Gruppen träffas varje vecka för att kunna utbyta erfarenheter och diskutera hur parterna gemensamt ska kunna samordna sina insatser för att öka tryggheten. 

Rådet för hälsa och trygghet
Inom den kommunala förvaltningen finns också Rådet för hälsa och trygghet som leds av kommunstyrelsens ordförande och har månadsvis möten.

Rådet består av ledande politiker från både majoriteten och oppositionen, tjänstemän från kommunen, representant från både räddningstjänst och polis samt representanter från flera handikapporganisationer.

Rådet genomför bland annat trygghetsvandringar ute i våra bostadsområden och arbetar för en god folkhälsa och minskad skadegörelse.

Samverkansavtal med polisen
Sedan 2008 undertecknar varje år Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv ett samarbetsavtal vars syfte är att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela Eslövs kommun.

Samarbetsavtalet mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv gäller för ett år i taget. Överenskommelsen är framtagen utifrån en gemensam problembild och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner.

För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Eslöv krävs att samhällets alla aktörer samarbetar. Redan idag sker samarbete inom flera områden. Syftet med överenskommelsen mellan Eslövs kommun och Närpolisen i Eslöv är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet. För att överenskommelsen ska få avsedd effekt krävs ett långsiktigt och systematiskt samarbete.

Samverkan mellan kommuner
Eslövs kommun har också sedan många år en tät samverkan och utbyte mellan fler kommuner både i närområdet och i resten av landet.

För att hela tiden ta del av modern forskning och se senaste rönen inom området satsar Eslöv på att hålla nyckelpersoner för det skadeförebyggande arbete väl uppdaterade genom utbildningar och seminarier.

Sidan uppdaterad: 2018-04-13

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler