Eslövs kommun logotyp

Statistik och annan fakta om Eslöv

Vilken kommunalskatt har Eslöv? Hur ser kommunens befolkningspyramid ut? Hur många pendlar till och från Eslöv? Hur många kvinnor respektive män är folkbokförda i Eslöv?

Att ta del av fakta och statistik från sin kommun är ofta både spännande och lärorikt. Nedan hittar du lite utvald statistik också fakta om kommunen och invånarna och uppgifter om sådant som bostäder samt kommunal ekonomi. Vidare hittar du också länkar till en en rad webbplatser där du kan söka vidare information och också jämförelser med andra kommuner och län. 

Eslöv i korthet – några utvalda fakta

Befolkning
Befolkningen i Eslöv ökade igen under 2016 och per den 31 december hade kommunen 32 878 invånare. 16 269 av dessa var kvinnor och 16 269 var män. Kommunen hade vid samma tidpunkt 78,5 invånare per kvadratkilometer.

Antalet invånare i tätorten Eslöv och byarna per 31 december 2015:

Eslöv - 18 592 invånare
Marieholm - 1 604 invånare
Löberöd – 1 251 invånare
Stehag – 1191 invånare
Flyinge – 992 invånare
Harlösa – 780 invånare
Billinge – 434 invånare
Kungshult – 365 invånare
Gårdstånga – 366 invånare
Hurva – 376 invånare
Stockamöllan – 293 invånare
Örtofta – 283 invånare
Väggarp – 229 invånare

Befolkningsprognos 2017-2030
Befolkningen i kommunen beräknas öka med närmare 5 400 personer under åren 2016-2030. Från 32 878 personer år 2016 till 38 260 år 2030.

Ta del av befolkningsprognosen för EslövPDF (pdf, 3.1 MB)

Areal
Eslövs kommuns areal uppgår till 424,68 kvadratkilometer varav 419 kvadratkilometer är land och 5,66 kvadratkilometer är vatten. 252, 85 kvadratkilometer av kommunens totalyta är så kallat storstadsområde. 73 procent av kommunens totala yta är åkermark.

Kommunalskatt 2017
Totalt: 31,23 kronor.
Till kommunen: 20,54 kronor.
Till landstinget: 10,69 kronor.

Bostadsbyggande
224 nya lägenheter byggdes i kommunen under 2016.

Ut- och inpendling
Cirka 8500 pendlar varje dag ut från kommunen, främst till Malmö och Lund. Inpendlingen till är drygt 4 400 personer.

Angränsande kommuner
Eslövs kommun ligger i de centrala delarna av Skåne. I norr till Klippans kommun, i nordost till Höörs kommun och i öster till Hörby kommun och Sjöbo kommun. Vidare i sydväst till Lunds kommun och Kävlinge kommun samt i nordväst till Svalöves kommun.

Hitta mer statistik och fakta om Eslöv

 

Statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB
Här hittar du fakta om Sveriges 290 kommuner. Med en enda sökning får du en heltäckande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Du kan också jämföra kommunen med en annan eller med Sverige.

www.scb.se

Nyckeltal och jämförelser i databasen Kolada
Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer till exempel Statistiska Centralbyrån SCB, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet BRÅ.

Här hittar du nyckeltal för bland annat befolkning, ekonomi, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, regional utveckling och barn och utbildning.

www.kolada.se

Regionfakta
Regionfakta ger läsaren en snabb och faktabaserad bild av länet och kommunerna i länet.

För att kunna leva upp till nya krav behövs kunskap och insikt om det egna länet och kommunerna. Vilka är tillgångarna och hindren för att få en långsiktigt livskraftig utveckling? Vilken bild får vi av länet och kommunerna vid en jämförelse med andra regioner och hela riket?

Statistiken på Regionfakta används av myndigheter i arbetet för regional utveckling men också av den intresserade allmänheten, näringslivet, massmedia, skolor och högskolor. Finansiärer är regionförbund och länsstyrelser.

www.regionfakta.com

Sidan uppdaterad: 2017-08-17

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
8.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler