Eslövs kommun logotyp

Vision 2025

  • Vi är en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs.
  • Vi är förstahandsvalet för företagare vid nyetablering och expansion.
  • Vi driver en effektiv och framtidsorienterad organisation med medborgarna i fokus.

 

Vår vision och handlingsprogram hittar du här:

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2015-2018PDF (pdf, 866.9 kB)

 

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2015-2018

Sedan årsskiftet styr socialdemokraterna och moderaterna i gemenskap Eslövs kommun. I det kommunala handlingsprogrammet för 2015-2018 framgår det tydligt att partiernas ambition för Eslövs kommun om att ständigt utveckla den kommunala organisationen, både när det gäller service, kvalitet och effektivitet. Att bibehålla den idag höga kvaliteten i verksamheterna är viktigt.

I det kommunala handlingsprogrammet går att läsa att en förutsättning för verksamheter med god kvalitet är att den kommunala förvaltningen hushåller med de gemensamma resurserna.

Därmed kan Eslövs kommun erbjuda sina medborgare en hög service utan en hög skatt. Kommunen resultat ska vara minst en procent av skatteintäkterna. I goda tider är målet två procent för att kunna trygga kommunens långsiktiga utveckling.

Kommunfullmäktige i Eslöv antog det Kommunala handlingsprogrammet för Eslöv 2015-18 vid sitt sammanträde den 23 februari 2015.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler