Eslövs kommun logotyp

Så styrs Eslövs kommun

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (riksdag) och beslutar i frågor som regleras av kommunallagen. Kommunfullmäktige fastställer budget och utser ledamöter och ersättare i kommunens styrelser, nämnder och kommunala bolag. Kommunfullmäktige fastställer också de mål och riktlinjer som gäller för nämndernas verksamhet. Fullmäktige väljs genom allmänna val vart fjärde år. Eslövs kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och 28 ersättare.

Läs mer om kommunfullmäktige

Informationsblad om hur och av vem kommunen styrs

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens “regering“ som ansvarar för att fullmäktiges beslut blir verkställda. Till kommunstyrelsen är knutet ett arbetsutskott , en förhandlingsdelegation och ett utskott för Arbete och Försörjning.

Läs mer om kommunstyrelsen

Förvaltningar och nämnder

Eslövs kommun har sju förvaltningar. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd som står för besluten och bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Nämnderna fattar beslut om mål och riktlinjer men som fritidspolitiker har nämndernas ledamöter ingen möjlighet att se till att besluten blir verklighet. Därför finns det förvaltningar med anställda som gör arbetet. Dessa anställda är experter inom sina olika områden.

Läs mer om förvaltningar

Läs mer om nämnder

Kommunala bolag

Utöver de kommunala förvaltningarna finns hel- och delägda bolag. Bolagsstyrelserna utses av kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunala bolag

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Besöksadress: Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MERA LÄSNING

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler