Eslövs kommun logotyp

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder onsdag den 24 januari 2018

Sammanträdet hålls i sammanträdesrum Emanuel Möller i stadshuset i Eslöv klockan 16.00

Utdrag ur kallelse:

1. Val av justerare

2. Information om spelberoende

3. Information om handlingsplan för 2018
kopplad till demensplanen (VoO.2017.0495)

4. Dosdispenserade läkemedel som krav
(VoO.2017.0494)

5. Ansökan om stadigvarande tillstånd för
provsmakning, The Uncharted Brewing
Company AB (VoO.2017.0331)

6. Ekonomisk månadsrapport 2017
(VoO.2017.0038)

7. Bokslut 2017 (VoO.2017.0499)

8. Entledigande av personuppgiftsombud
(VoO.2017.0496)

9. Yttrande avseende motion från Jasmina Muric
(C) och Annette Linander (C),
Barnkonsekvensanalys (VoO.2017.0400)

10. Yttrande avseende förslag till
ungdomspolitiskt program för 2018-2025
(VoO.2017.0444)

11. Måltidsöverenskommelser gällande vård-och
omsorgsboende samt daglig verksamhet
(VoO.2017.0500)

12. Redovisning av delegationsbeslut 2017
(VoO.2017.0039)

13. Anmälningar för kännedom

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00.a Kallelse för VoO 2018-01-24.pdf 145.6 kB 2018-01-18 10.39
3.a Information - Handlingsplan 2018 kopplad till demensplanen.docx 78 kB 2018-01-18 10.39
3b.Handlingsplan kopplat till demensplan för Eslövs kommun.docx 39.2 kB 2018-01-18 10.39
4.Förslag till beslut_ Dosdispenserade läkemedel.docx 79.7 kB 2018-01-18 10.39
5.a Förslag till beslut_ Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning.docx 79.9 kB 2018-01-18 10.39
5.b Utredning avseende ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning.docx 42.5 kB 2018-01-18 10.39
8.a Förslag till beslut_Entledigande av personuppgiftsombud.docx 79.2 kB 2018-01-18 10.39
9.a Förslag till beslut_ Yttrande avseende motion från Jasmina Muric (C) och Annette Linander (C), Barnkonsekvensanalys.docx 78.5 kB 2018-01-18 10.39
9.b Kommunfullmäktiges beslut § 89, 2017 Remittering av motion från Jasmina Muric (C) och Annette Linander (C), Barnkonsekvensanalys.pdf 123.5 kB 2018-01-18 10.39
9.c Motion från Annette Linander (C) och Jasmina Muric (C), Barnkonsekvensanalys.docx 50.4 kB 2018-01-18 10.39
10.a Förslag till beslut_ Remissvar på Ungdomspoltiskt program för Eslövs kommun 2018-2025.docx 78.1 kB 2018-01-18 10.39
10.b Kommunstyrelsens beslut § 170, 2017 Remiss av förslag till ungdomspolitiskt program för 2018-2025.pdf 150.7 kB 2018-01-18 10.39
10.c Förslag till ungdomspolitiskt program i Eslövs kommun.pdf 575.5 kB 2018-01-18 10.39
11.a Förslag till beslut_ Måltidsöverenskommelser gällande vård-och omsorgsboende samt daglig verksamhet.docx 78.3 kB 2018-01-18 10.39
11.b Servicenämndens beslut § 54 Måltidsöverenskommelser.pdf 143.3 kB 2018-01-18 10.39
11.c Intern överenskommelse avseende måltider och livsmedel för daglig verksamhet och aktivitetshus Kvarngatan.pdf 234.4 kB 2018-01-18 10.39
11.d Intern överenskommelse om måltider och livsmedel på äldreboenden och Alegården.pdf 379.4 kB 2018-01-18 10.39
12.a Förslag till beslut_ Redovisning av delegationsbeslut för december 2017.docx 81.7 kB 2018-01-18 10.39

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler