Eslövs kommun logotyp

Vård-och omsorgsnämnden sammanträder den 21 februari 2018

Sammanträdet hålls i sammanträdesrum Emanuel Möller i stadshuset i Eslöv klockan 16.00


1. Information om arbete med demenssjukdomar

2. Ekonomisk månadsrapport 2018 (VoO.2018.0052)

3. Begäran från Inspektionen för vård och
omsorg om yttrande och handlingar avseende
klagomål mot hälso-och sjukvården.
(VoO.2017.0068)

4. 2017 Remittering av motion från Jasmina
Muric (C) och Annette Linander (C),
Barnkonsekvensanalys (VoO.2017.0400)

5. Uppföljning av tillsynsplan 2017
(VoO.2018.0057)


6. Tillsynsplan 2018 (VoO.2018.0055)

7. Ansökan om stadigvarande
serveringstillståndtillstånd (VoO.2017.0466)

8. Samråd för detaljplan för Gjutaren 10, Eslöv i
Eslövs kommun (VoO.2018.0034)


9. Redovisning av delegationsbeslut 2018
(VoO.2018.0053)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler