Eslövs kommun logotyp

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden sammanträder onsdagen den 14 februari 2018

Datum och tid:  onsdagen den 14 februari 2018, klockan 13:00
Beslutsmötet börjar cirka kl. 17:30
Plats:  Christian Nilsson, Stadshuset

Förhinder anmäls till: Christina Nilsson, 0413-621 24, christina.nilsson3@eslov.se

Ärendelista

1. Bokslut 2017 (MOS.2018.0139)

3. Plan för intern kontroll 2018 (MOS.2017.1967))

6. Medfinansiering för utrivning av dämmen i Rönneå vid kraftverken i Klippans kommun (MOS.2017.1953)

7. Bygglov för fasadändring (putsning av tegel, fönster och dörrbyte samt nytt tak) på enbostadshus på fastigheten Bonden 41, Skogsvägen 34, Eslöv (BYGG.2017.0491)

8. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Sankt Göran 12, Västergatan 31, Eslöv (BYGG.2017.0494)

9. Rivningslov för befintlig skorsten. Bygglov för skorsten (60 meter) och flytt av mobilutrustning på fastigheten Betan 8, Sockergatan 2, Eslöv (BYGG.2017.0484)

10. På grund av PUL (Personuppgiftslagen) publiceras inte handlingen till detta ärende

11. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kristinetorp 1:2, Christinetorps gård, Löberöd (BYGG.2017.0386)

12. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Gunnaröd 8:8, Gunnaröd 808, Stockholm (BYGG.2017.0490)

13. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och rivning av uthus på fastigheten Hassle 4:60, Vedelsvägen 24, Stehag (BYGG.2017.0445)

14. Rivningslov för garage. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus på fastigheten Åkarp 4:40, Kvarngatan 6, Marieholm (BYGG.2017.0485)

15. På grund av PUL (Personuppgiftslagen) publiceras inte handlingen till detta ärende

16Redovisning av delgeringsbeslut 2017 (MOS.2017.0009)

Muntlig:

Information om Stora torg - Malin Gunnarsson

Skriftlig:

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om bygglov för nytt enbostadshus, stall samt eldstad på fastigheten Kastberga 6:35

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om bygglov på fastigheten Druvan 21

Länsstyrelsens beslut angående anmälan om samråd för uppförande av ostadgat fackverkstorn på fastigheten Ellinge 34:1

Länsstyrelsens beslut angående strandskyddsdispens för utfyllnad och anläggning av äng med fruktträd på fastigheten Västra Strö 40:1

Mark- och miljödomstolens dom angående förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Eslöv 53:16

Kommunstyrelsens svar på begäran om förlängd tid, föreläggande om inventering och riskklassning av deponier

Kommunstyrelsens beslut angående redovisat förslag till kontrollprogram för Onsjöparkerns deponi

Verksamhetsplan för Gata, Trafik och Park 2018

Verksamhetsplan för Kart- och bygglovsavdelningen 2018

 

KallelsePDF (pdf, 144.4 kB)

1. a Tjänsteskrivelse. Bokslut 2017PDF (pdf, 140.7 kB)

1. b Måluppfyllelse. Bokslut 2017PDF (pdf, 99.3 kB)

1. c Överföring av investeringsmedel. Bokslut 2017PDF (pdf, 10 kB)

3. a Tjänsteskrivelse. Plan för inten kontroll 2018PDF (pdf, 139.9 kB)

3. b Plan för intern kontroll 2018PDF (pdf, 58.3 kB)

6. a Tjänsteskrivelse. Medfinansiering för utrivning av dämmen i Rönneå vid kraftverken i Klippans kommunPDF (pdf, 2 MB)

6. d Sammanträdesprotokoll. Medfinansiering för utrivning av dämmen i Rönneå vid kraftverken i Klippans kommunPDF (pdf, 946.4 kB)

7. Bygglov för fasadändring (putsning av tegel, fönster och dörrbyte samt nytt tak) på enbostadshus på fastigheten Bonden 41, Skogsvägen 34, EslövPDF (pdf, 64.8 kB)

8. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Sankt Göran 12, Västergatan 31, EslövPDF (pdf, 99.8 kB)

9. Rivningslov för befintlig skorsten. Bygglov för skorsten (60 meter) och flytt av mobilutrustning på fastigheten Betan 8, Sockergatan 2, EslövPDF (pdf, 81.3 kB)

11. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kristinetorp 1:2, Christinetorps gård, LöberödPDF (pdf, 103.4 kB)

12. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Gunnaröd 8:8, Gunnaröd 808, StockamöllanPDF (pdf, 119.8 kB)

13. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och rivning av uthus på fastigheten Hassle 4:60, Vedelsvägen 24, StehagPDF (pdf, 82.4 kB)

14. Rivningslov för garage. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus på fastigheten Åkarp 4:40, Kvarngatan 6, MarieholmPDF (pdf, 101.7 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler