Eslövs kommun logotyp

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 13 februari 2018

Sammanträdet hålls i sammanträdesrum J Renck i stadshuset i Eslöv klockan 09.00

Utdrag ur kallelse:

01 Val av protokolljusterare

02 Information - Presentation av förstudien Vandring Västra Ringsjön - Steg för Steg (KS.2018.0064)

03 Förnyad granskning fastigheten Billinge 12:54 (KS.2014.0303)

04. Uppföljning av åtgärder från Analysrapport för förbättrad integration (KS.2016.0477)

05 Uppföljning av Intern kontroll 2017 (Kommunledningskontoret) (KS.2018.0060)

06 Månadsuppföljning, Kommunledningskontoret, december 2017 (KS.2017.0129)

07 Bokslut 2017 (Kommunledningskontoret) (KS.2018.0059)

08 Information Förändrad prissättning Kommuninvest (KS.2018.0068)

09 Bildande av servitut på fastigheten Sibbarp 4:138 i samband med avstyckning (KS.2018.0037)

10 Kommundirektören informerar

 

Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB) 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse inkl handlingar för ksau 2018-02-13.pdf 18.5 MB 2018-02-08 13.20
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler