Eslövs kommun logotyp

Kommunstyrelsen sammanträder den 6 mars 2018

Sammanträdet hålls i sammanträdesrum Möller/Sahlin i Stadshuset i Eslöv klockan 17.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1. Val av protokolljusterare

2. Förslag till antagande av policy för systematisk
säkerhetsarbete (KS.2017.0421)

3. Sammanställning av svar på remiss av ungdomspolitiskt
program för 2018-2025 (KS.2016.0608)

4. Reglemente för kommunstyrelsen – revidering med anledning
av flera nya lagar bland annat dataskyddsförordningen (KS.2018.0129)

5. Svar på samråd angående stamnätsförbindelse mellan Hurva
i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland med namnet Hansa PowerBridge (KS.2018.0013)

6. Förslag till antagande av avfallsplan 2018-2021 (KS.2017.0364)

7. Yttrande över motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran
Windén (NKE) angående skyltning för cykelöverfarter i Eslövs kommun. (KS.2017.0143)

8. Delegering avseende godkännande av yttrande över
Översiktsplan för Höörs kommun (KS.2018.0029)

9. Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal
Sydvatten AB (KS.2018.0063)

10. Förslag till godkännande av årsredovisning 2017 för
Eslövs kommun inklusive de kommunala bolag (KS.2018.0065)

11. Utbetalning av mandat- och partistöd för 2018 (KS.2018.0113)

12. Entledigande av personuppgiftsombud (KS.2018.0110)

13. Tillsättande av tillförordnad förvaltningschef på Miljö
och Samhällsbyggnad (KS.2018.0104)

14. Redovisning av delegeringsbeslut

15. Anmälningar för kännedom


Kallelser publiceras som en samlingspdf per kallelse. I pdfen finns bokmärken för att du ska kunna navigera mellan ärendena.

 Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2018-03-06 med handlingarna.pdföppnas i nytt fönster 14.8 MB 2018-03-02 10.02

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler