Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 26 februari 2018

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

01. Val av justerare

02. Information om utställning av Översiktsplan för Eslöv 2035 (KS.2015.0109)

03. Godkännande av överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering (KS.2018.0057)

04. Hemställan till Länsstyrelsen om fortsatt tillsynsansvar enligt miljöbalken, avseende Håkan Nilssons anläggning för djurhållning på Remmarlöv 15:1

05. Revidering av arkivreglementet (KS.2018.0016)

06. Ändring av Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifter (KS.2017.0587)

07. Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en överendskommelse om samverkan med idéburen sektor i Eslövs kommun (KS.2018.0027)

08. Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier (KS.2017.0600)

09. Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 156, 2017 Val av ledamöter och ersättare till Kultur- och fritidsnämnden för år 2018 (KS.2017.0552)

10. Entledigande av Ann-Christin Waldén (L) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i valberedningen (KS.2017.0592)

11. Interpellation från Therése Andersson (MP)  till David Westlund, Barn- och familjenämndens ordförande om barnets bästa (KS.2017.0496)

12. Anmälan av interpellation från Håkan Larsson (MP) till Johan Andersson (S) gällande Miljöpartiet motion "Skapa Eslövs Lustgård" (KS.2018.0080)

13. Anmälan för kännedom

Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse inkl handlingar KF 2018-02-26.pdf 9.3 MB 2018-02-19 15.40

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler