Eslövs kommun logotyp

Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden sammanträder måndagen den 12 februari 2018

Sammanträdet hålls på Bergagymnasiet, klockan 18.00-20.30.

Utdrag ur kallelse:

 1. Val av justerare
 2. Yttrande över motion om barnkonsekvensanalys
 3. Entledigande av personuppgiftsombud
 4. Bokslut 2017
 5. Ekonomisk månadsrapport 2018
 6. Internbudget 2018
 7. Uppföljning internkontrollplan 2017
 8. Studerandes upplevda trygghet och studiero, gymnasiet 2017-2018
 9.  Kursutbud för vuxenutbildningen hösten 2018
 10. Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet
 11. Rapport från kontaktpolitiker
 12. Information om lokaler
 13. Information från förvaltningschefen
 14. Redovisning av meddelande 2018
 15. Redovisning av delegeringsbeslut 2018

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler