Eslövs kommun logotyp

Barn- och familjenämnden sammanträder onsdagen den 14 mars 2018

Sammanträdet hålls den 14 mars 2018, klockan 18:00, isammanträdesrum Albert Sahlin i stadshuset, våning 2

Utdrag ur kallelse:

 1. Verksamhetstimme: Förebyggande arbete - Riskzonen
 2. Val av justerare
 3. Lokalförsörjningsplan och behovsinventering
 4. Yttrande över Översiktsplan för Eslövs kommun, utställningshandling
 5. Uppföljning av Eslövs kommuns miljömål
 6. Ekonomisk månadsrapport, februari 2018
 7. Förvaltningschefen informerar
 8. Anmälningar för kännedom
 9. Redovisning av delegeringsbeslut
 10. Redovisning av delegeringsbeslut, socialtjänsten
 11. Socialtjänstärenden Barn- och
  familjenämnden

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler