Eslövs kommun logotyp

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder onsdag den 18 oktober 2017

Klockan 16.00 i sal Möller, Stadshuset

1. Val av justerare

 

2. Ekonomisk månadsrapport 2017 (VoO.2017.0038)
Beslutsunderlag

Förslag till beslut: Ekonomisk månadsrapport för september 2017

Ekonomisk månadsrapport för september 2017


3. Information angående budget 2018 med plan
för 2019-2020 (VoO.2017.0364)

Beslutsunderlag

 

Förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet, § 11, angående budget 2018

Förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet, § 11, angående budget 2018


4. Förslag till revidering av internbudget 2017
(VoO.2017.0382)

Beslutsunderlag

Förslag till beslut: Revidering av internbudget 2017

Driftsredovisning delår 2017

Åtgärder för att hålla tilldelad budget


5. Komplettering avseende inspektion vid
Kärråkra demenscenter i Eslövs kommun
(VoO.2015.0250)

Beslutsunderlag

Svar på IVO:s begäran om kompletterande uppgifter

Begäran om kompletterande uppgifter angående vidtagna åtgärder vid särskilda boendet Kärråkra

Svar från Eslövs kommun angående kompletterande uppgifter

Examensbevis

Demensutbildningar

Utbildningsbeskrivning


6. Rapportering från Hälso- och sjukvårdsavtalet (VoO.2017.0383)
Beslutsunderlag

Rapport från projektgrupp Plan för utveckling av hälso- och sjukvård i Eslöv i samverkan med Region Skåne

ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso - plan 2016 ver 2

Rapport från projekt HS avtal


7. Aktivitetsplan för vård- och
omsorgsambassadörer (VoO.2017.0380)

Beslutsunderlag

Förslag till beslut: Aktivetsplan Vård och omsorgsambassadörer

Aktivitetsplan Vårdambassadörer1


8. Protokoll Rådet för hälsa och trygghet
(VoO.2017.0060)
Beslutsunderlag

Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 2017-09-12

Sammanställning fokusgrupp RHT 2017-09-12


9. Redovisning av delegationsbeslut 2017
(VoO.2017.0039)
Beslutsunderlag

 

Förslag till beslut: Redovisning av delegationsbeslut september 2017


10. Redovisning av meddelanden 2017
(VoO.2017.0020)
Beslutsunderlag

Förslag till beslut: Redovisning av meddelanden oktober 2017

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2.a Förslag till beslut_ Ekonomisk månadsrapport för september 2017.docx 73.1 kB 2017-10-12 15.44
2.b Ekonomisk månadsrapport för september.pdf 8.4 MB 2017-10-12 15.44
3.a Förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet, § 11, angående budget 2018.pdf 50 kB 2017-10-12 15.44
3.b Förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet, §11, angående budget 2018.pdf 115.4 kB 2017-10-12 15.44
4.a Förslag till beslut_ Revidering av internbudget 2017.docx 72.4 kB 2017-10-12 15.44
4.b Driftsredovisning delår 2017.docx 17 kB 2017-10-12 15.44
4.c Åtgärder för att hålla tilldelad budget.docx 40.1 kB 2017-10-12 15.44
5.a Svar på IVO_s begäran om kompletterande uppgifter.docx 72.6 kB 2017-10-12 15.44
5.b Begäran om kompletterande uppgifter.pdf 129 kB 2017-10-12 15.44
5.c Svar från Eslövs kommun angående kompletterande uppgifter.docx 47.8 kB 2017-10-12 15.44
5.d Examensbevis.pdf 1.2 MB 2017-10-12 15.44
5.e Demensutbildningar.pdf 322.5 kB 2017-10-12 15.44
5.f Utbildningsbeskrivning.pdf 498.4 kB 2017-10-12 15.44
6.a Rapport från projektgrupp Plan för utveckling av hälso- och sjukvård i Eslöv i samverkan med Region Skåne.docx 72.1 kB 2017-10-12 15.44
6.b ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso - plan 2016.docx 81 kB 2017-10-12 15.44
6.c Rapport från projekt HS avtal.docx 42 kB 2017-10-12 15.44
7.a Förslag till beslut_ Aktivetsplan Vård och omsorgsambassadörer.docx 72.6 kB 2017-10-12 15.44
7.b Aktivitetsplan Vårdambassadörer.docx 77.5 kB 2017-10-12 15.44
8.a Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 2017-09-12.pdf 176.7 kB 2017-10-12 15.44
8.b Sammanställning fokusgrupp RHT 2017-09-12.pdf 66.6 kB 2017-10-12 15.44
9.a Förslag till beslut_ Redovisning av delegationsbeslut september 2017.docx 73.5 kB 2017-10-12 15.44
10.a Förslag till beslut_ Redovisning av meddelanden oktober 2017.docx 72.4 kB 2017-10-12 15.44

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler