Eslövs kommun logotyp

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder onsdag den 13 december 2017

Klockan 16.00 i sal möller, Stadshuset Eslöv

1. Val av justerare


2. Information om dom från förvaltningsrätten


3. Ekonomisk månadsrapport 2017
(VoO.2017.0038)

4. Internbudget 2018 (VoO.2017.0467)


5. Översyn av befintliga verksamhetsmått 2017
(VoO.2017.0461)

Beslutsunderlag

Förslag till beslut: Översyn av befintliga verksamhetsmått 2017

Bilaga 1. Verksamhetsmått delår 2017

Bilaga 2. Sammanställning förändringar

Bilaga 3. Nya verksamhetsmått


6. Uppföljning av intern kontroll 2017 med plan
för 2018 (VoO.2017.0464)


Beslutsunderlag

Förslag till beslut: Uppföljning av intern kontroll 2017 med plan för 2018

Plan för intern kontroll 2018

Uppföljning av intern kontroll 2017


7. Revidering av delegationsordning för Vårdoch
omsorgsnämnden (VoO.2017.0052)

 

Beslutsunderlag

Förslag till ny delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden § X, 2017

 

8. Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2017 (VoO.2017.0474)

Beslutsunderlag

 

Förslag till beslut: Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017

Riskbedömning och handlingsplan 2017


9. Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete
2017 (VoO.2017.0473)Beslutsunderlag

Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2017

Sammanställning av checklista för uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet för Vård och Omsorg 2017

Riskbedömning och årlig handlingsplan


10. Ombildning av tillståndspliktig rörelse
(VoO.2017.0417)


Beslutsunderlag

Ombildning av tillståndspliktig rörelse

Utredning avseende ombildning av tillståndspliktig rörelse

Anmälan om förändring

Stiftelseurkund

Tjänsteanteckning / uppgifter från Skatteverket

Franchiseavtal

Hyresavtal aktiebolag

Revers


11. Detaljplan för Färgaren 8 och 19, Eslövs
kommun. KS.2016.0252 (VoO.2017.0435)


Beslutsunderlag

Yttrande avseende detaljplan för Färgaren 8 och Färgaren 19 i Eslövs kommun

VB: Underrättelse om samråd. Detaljplan för Färgaren 8 och 19, Eslövs kommun. KS.2016.0252

Plankarta Färgaren 8 och 9

Underrättelse om samråd

Detaljplan för Färgaren 8 och 19_Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Färgaren 8 och 19_bilaga 3_Skuggstudie.pdf

Färgaren 8 och 19_bilaga 2_Geoteknisk och Markmiljöundersökning.pdf

Färgaren 8 och 19_bilaga 1_Risk_och_bullerutredning.pdf


12. Yttrande avseende Lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(VoO.2017.0469)


Beslutsunderlag

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård


13. Kommunstyrelsens beslut § 169, 2017 Remiss
av förslag till policy för systematiskt
säkerhetsarbete (VoO.2017.0445)


Beslutsunderlag

Förslag till beslut: Yttrande avseende remiss av förslag till policy för systematiskt säkerhetsarbete

Kommunstyrelsens beslut § 169, 2017 Remiss av förslag till policy för systematisk säkerhetsarbete

Policy för systematiskt säkerhetsarbete Eslövs kommun

Förslag till beslut; Remiss av policy för systematiskt säkerhetsarbete


14. Fyllnadsval till Vård-och omsorgsnämndens
arbetsutskott (VoO.2017.0472)


Beslutsunderlag

Fyllnadsval till Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott

Vård-och omsorgsnämndens reglemente


15. Protokoll Rådet för hälsa och trygghet
(VoO.2017.0060)


Beslutsunderlag

Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 2017-11-21

Uppföljning av samverkansavtalet 2017

Kvinnor och män i Skåne 2017


16. Redovisning av delegationsbeslut 2017
(VoO.2017.0039)


Beslutsunderlag

Förslag till beslut: Redovisning av delegationsbeslut för november 2017

 


17. Anmälningar för kännedom
Anmälningar

 

VoO.2017.0437-1 Kommunfullmäktiges beslut § 106, 2017

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018 - Frågan om starttiden

VoO.2017.0438-1 Kommunfullmäktiges beslut § 113, 2017 Fyllnadsval efter entledigande av Jenny Eberyd (C)

VoO.2017.0438-2 Kommunfullmäktiges beslut § 92, 2017 Entledigande av Jenny Eberyd (C) från sitt uppdrag som ledamot i Vård- och
omsorgsnämnden.

VoO.2017.0440-1 Kommunfullmäktiges beslut § 105, 2017 Godkännande av delårsrapport 2017

VoO.2017.0443-1 Kommunstyrelsens beslut § 166, 2017 Ombyggnation av omklädningsrum på Kvarngatan 7

VoO.2017.0359-5 Kommunstyrelsens beslut § 166, 2017 Ombyggnation av omklädningsrum på Kvarngatan 7

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
5.a Förslag till beslut_ Översyn av befintliga verksamhetsmått 2017.docx 77.3 kB 2017-12-07 08.59
5.b Bilaga 1. Verksamhetsmått delår 2017(212896) (0)_TMP.pdf 173.5 kB 2017-12-07 08.59
5.c Bilaga 2. Sammanställning förändringar.pdf 200.1 kB 2017-12-07 08.59
5.d Bilaga 3. Nya verksamhetsmått.pdf 149.5 kB 2017-12-07 08.59
6.a Förslag till beslut_ Uppföljning av intern kontroll 2017 med plan för 2018.docx 79.4 kB 2017-12-07 08.59
6.b Kopia av Plan för intern kontroll 2018.xlsx 15.5 kB 2017-12-07 08.59
6.c Kopia av Uppföljning av intern kontroll 2017.xlsx 18.1 kB 2017-12-07 08.59
7.a Förslag till ny delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden § X, 2017.docx 210 kB 2017-12-07 08.59
8.a Förslag till beslut_Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017.pdf 812.7 kB 2017-12-07 08.59
8.b Riskbedömning och handlingsplan.pdf 1.2 MB 2017-12-07 08.59
9.a Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2017.docx 78.2 kB 2017-12-07 08.59
9.b Riskbedömning och årlig handlingsplan.pdf 365.3 kB 2017-12-07 08.59
9.c Sammanställning av checklista för uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet för Vård och Omsorg 2017.docx 39.7 kB 2017-12-07 08.59
10.a Ombildning av tillståndspliktig rörelse.docx 78.8 kB 2017-12-07 08.59
10.b Utredning avseende ombildning av tillståndspliktig rörelse.docx 39.2 kB 2017-12-07 08.59
10.c Anmälan.pdf 42.4 kB 2017-12-07 08.59
10.d Stiftelseurkund.pdf 62 kB 2017-12-07 08.59
10.e Tjänsteanteckning_skatteverket.pdf 25.3 kB 2017-12-07 08.59
10.f Franchaiseavtal.pdf 1.2 MB 2017-12-07 08.59
10.g Lokalhyresavtal.pdf 472.9 kB 2017-12-07 08.59
10.h Revers.pdf 94.6 kB 2017-12-07 08.59
11.a Yttrande avseende detaljplan för Färgaren 8 och Färgaren 19 i Eslövs kommun.docx 80.1 kB 2017-12-07 08.59
11.c Underrättelse om samråd.pdf 85.6 kB 2017-12-07 08.59
11.d Detaljplan för Färgaren 8 och 10_planbeskrivning med genomförandebeskrivning.pdf 3 MB 2017-12-07 08.59
11.e Geoteknisk- och markmiljöundersökning.pdf 4.9 MB 2017-12-07 08.59
11.f Risk- och bullerutredning.pdf 1.7 MB 2017-12-07 08.59
12.a Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.docx 80 kB 2017-12-07 08.59
13.a Förslag till beslut_ Yttrande avseende remiss av förslag till policy för systematiskt säkerhetsarbete.docx 79.7 kB 2017-12-07 08.59
13.b Kommunstyrelsens beslut § 169, 2017.pdf 135.1 kB 2017-12-07 08.59
13.c Förslag policy för systematiskt säkerhetsarbete.docx 83.9 kB 2017-12-07 08.59
13.d Remiss av policy för systematiskt säkerhetsarbete.docx 76 kB 2017-12-07 08.59
14.a Fyllnadsval till Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott.docx 78.9 kB 2017-12-07 08.59
14.b Vård-och omsorgsnämndens reglemente.pdf 16.4 kB 2017-12-07 08.59
15.a Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 2017-11-21.pdf 106 kB 2017-12-07 08.59
15.b Uppföljning av samverkansavtalet 2017.pdf 412.8 kB 2017-12-07 08.59
15.c Kvinnor och män i Skåne 2017.pdf 1.8 MB 2017-12-07 08.59
16.a Förslag till beslut_ Redovisning av delegationsbeslut för november 2017.docx 80.2 kB 2017-12-07 08.59
4.a Förslag till beslut, internbudget 2018.docx 80.1 kB 2017-12-13 08.25
4.b Utredning internbudget 2018.docx 47.1 kB 2017-12-13 08.25
4.c Driftsbudget 2018 med plan 2019-2020.docx 39.3 kB 2017-12-13 08.25
4.d Analysgruppens presentation Eslöv Vård och omsorg.pptx 1.7 MB 2017-12-13 08.25

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler