Eslövs kommun logotyp

Servicenämnden sammanträder 13 december 2017

Sammanträdet hålls kl. 17.00 i Medborgarhusets C-sal

Utdrag ur kallelsen:

1. Ekonoisk månadsrapport
2. Budget 2018 - reviderad
3. Internbudget
4. Basgranskning Servicenämnden
5. Intern kontroll - plan 2018
6. Svar på återremiss om införande av avgift för förlorad nyckeltagg
7. Detaljplan Domherren 3
8. Yttrande över remiss för systematiskt säkerhetsarbete
9. Svar på motion om barnkonsekvensanalys
10. Svar på remiss om ungdomspolitiskt program
11. Delegationsrapport & anmälningar
12. Rapport från Rådet för hälsao och trygghet

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler