Eslövs kommun logotyp

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden sammanträder onsdagen den 23 augusti 2017

Datum och tid:  onsdagen den 20 september 2017, klockan 13:30
Beslutsmötet börjar cirka kl. 17:30
Plats:  Christian Nilsson, Stadshuset

Förhinder anmäls till: Christina Nilsson, 0413-621 24, christina.nilsson3@eslov.se

Ärendelista

1. Delårsbokslut 2017 (MOS.2017.1237)

2. Budget 2018 (MOS.2017.1236)

3. Förslag till sammanträdesdagar för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens under 2018 (MOS.2017.1159)

4. Förslag till avfallsplan 2018-2021 (MOS.2017.0994)

5. Miljöpolicy för Eslövs kommun (MOS.2017.1239)

6. Bygglov för (9 stycken) nybyggnader av tvåbostadshus med carportar och miljöhus samt stödmur på fastigheten Ölycke 1:283(BYGG.2017.0306)

7.  På grund av PUL (Personuppgiftslagen) publiceras inte handlingen till detta ärende

8. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Berga 2:49, Berga 249, Eslöv (BYGG.2017.0272)

9. Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad samt fasadändring på fastigheten Billinge 3:49, Röstångavägen 19, Billinge (BYGG.2017.0217)


11. Informationer och anmälningar till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden 2017 (MOS.2017.0010)

Muntlig:

Information från Miljöavdelningen - Erika Fjelkner

Information från Kart- och bygglovsavdelningen - Christian Nielsen

Information om parkeringsavgifter - Kristina Jönsson, Lisa Dahlberg

Information om Stora torg i Eslöv - Ingela Lundqvist med flera


Skriftlig:

 Länsstyrelsens beslut angående överklagande av kommunens beslut enligt miljöbalken på fastigheten Illern 2

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om nekat bygglov för utvändig ändring på fastigheten Medelpad 3

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om förhandsbesked på fastigheten Bosarp 10:5

 

KallelsePDF (pdf, 138.1 kB)

1. a Tjänsteskrivelse. Delårsbokslut 2017PDF (pdf, 145.7 kB)

1. b Delårsbokslut 2017PDF (pdf, 6.2 MB)

1. c Slutredovisning av projekt. Delårsbokslut 2017PDF (pdf, 3.4 MB)

2. a Tjänsteskrivelse. Budget 2018PDF (pdf, 145.8 kB)

2. b Budget 2018PDF (pdf, 5.2 MB)

2. c MBL-protokoll. Budget 2018PDF (pdf, 2.3 MB)

3. Tjänsteskrivelse. Förslag till sammanträdesdagar för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under 2018PDF (pdf, 144.2 kB)

4. a Tjänsteskrivelse. Förslag till avfallsplan 2018-2021PDF (pdf, 156 kB)

4. b Remiss. Förslag till avfallsplan 2018-2021PDF (pdf, 112.5 kB)

4. c E-post. Förslag till avfallsplan 2018-2021PDF (pdf, 64.3 kB)

4. d Avfallsplan 2014-2017. Förslag till avfallsplan 2018-2021PDF (pdf, 2.7 MB)

4. e Avfallsplan 2018-2021. Förslag till avfallsplan 2018-2021PDF (pdf, 2.8 MB)

4. f Föreskrifter om avfallshantering. Förslag till avfallsplan 2018-2021PDF (pdf, 283.4 kB)

4. g Förklaringar och definitioner. Förslag till avfallsplan 2018-2021PDF (pdf, 260.6 kB)

4. h Bilaga 2. Förslag till avfallsplan 2018-2021PDF (pdf, 42.3 kB)

5. a Tjänsteskrivelse. Miljöpolicy för Eslövs kommunPDF (pdf, 145.4 kB)

5. b Gällande miljöpolicy. Miljöpolicy för Eslövs kommunPDF (pdf, 11.2 kB)

5. c Förslag till ny miljöpolicy. Miljöpolicy för Eslövs kommunPDF (pdf, 11 kB)

6. Bygglov för (9 stycken) nybyggnader av tvåbostadshus med carportar och miljöhus samt stödmurar på fastigheten Ölycke 1:283,, LöberödPDF (pdf, 83.3 kB)

7. På grund av PUL (Personuppgiftslagen) publiceras inte handlingen till detta ärende

8. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Berga 2:49, Berga 249, EslövPDF (pdf, 120.7 kB)

9. Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad samt fasadändring på fastigheten Billinge 3:49, Röstångavägen 19, BillingePDF (pdf, 63.9 kB)


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler