Eslövs kommun logotyp

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden sammanträder onsdagen den 18 oktober 2017

Datum och tid:  onsdagen den 18 oktober 2017, klockan 13:30
Beslutsmötet börjar cirka kl. 17:30
Plats:  Christian Nilsson, Stadshuset

Förhinder anmäls till: Christina Nilsson, 0413-621 24, christina.nilsson3@eslov.se

Ärendelista

1. Ekonomisk månadsrapport (MOS.2017.0006)

2. Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2017 (MOS.2017.1290)

3. Revidering av delegeringsordning 2017 (MOS.2017.0802)

4. Organisation för investeringsprojekt Stora torg (MOS.2017.1386)

5. Medborgarförslag om cykelväg mellan Eslöv, Östra Asmundtorp och Trollenäs (MOS.2016.1649)

6. Medborgarförslag om cykelväg från Löberöd mot Hörby(BYGG.2016.1650)

7.  Medborgarförslag om cykelväg från vägen mot Sebbarp till Löberöd (MOS.2016.1652)

8. Medborgarförslag om cykelbana mellan Holmby och Harlösa (MOS.2016.1651)

9. Motion från Göran Frank (L) och Astrid Nilsson (L) om satsning på Gyaskogen som rekreationsområde och naturreservat (MOS.2017.0897)

10. Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för befintlig och utökad djurhållning på fastigheten Viderup 1:6 (Mi.2016.0090)

11. Bygglov för nybyggnad av två vindkraftverk (två befintliga vindkraftverk på platsen rivs) samt anordnande av vägar och uppställningsplatser på fastigheten Örtofta 21:1, Slättäng, Eslöv (BYGG.2017.0278)

12. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Bosarp 10:5, Eslöv; nu fråga om omprövning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Bosarp 10:5, Eslöv (BYGG.2016.0326)

13. Bygglov för nybyggnad av garage/carport på fastigheten Öslöv 4:44, Öslöv 444, Eslöv (BYGG.2017.0362)

14. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Stabbarp 4:33, Lykås, Eslöv (BYGG.2017.0339)

15. På grund av PUL (Personuppgiftslagen) publiceras inte handlingen till detta ärende

16. På grund av PUL (Personuppgiftslagen) publiceras inte handlingen till detta ärende

17. På grund av PUL (Personuppgiftslagen) publiceras inte handlingen till detta ärende

19. Redovisning av delegeringsbeslut 2017 (MOS.2017.0009)

20. Informationer och anmälningar till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden 2017 (MOS.2017.0010)

Muntlig:

Information från Gata, Trafik och Park - Lisa Dahlberg

Information om GIS - Susanne Hultman

Skriftlig:

Länsstyrelsens delbeslut angående ansökan om förlängning av projekttid för det lokala naturvårdsprojektet Skyddsvärda träd 2 

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om förhandsbesked på fastigheten Eslöv 53:16

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om bygglov för bensinautomatstation på fastigheten Örnen 23

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om bygglov för biltvättanläggning på fastigheten Örnen 24

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om bygglov på fastigheten Brudkronan 7

Mark- och miljödomstolens dom angående bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Sankt Göran 12

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om bygglov för uppförande av carport, tillbyggnad av förråd och plank samt rivningslov på fastigheten Ölycke 1:42

Länsstyrelsens beslut angående ansökan om bidrag av medel enligt lag med särskilt bestämmelser om vattenverksamhet

Mark- och miljödomstolens dom angående tildsbegränsat bygglov för bostadsändamål på fastigheten Harlösa 44:226

Länsstyrelsens meddelande angående intresseanmälan om skydd för fastigheten Bosarp 10:5, Eslövs kommun

Lägesrapport 3. Getingeprojektets årliga lägesrapport till länsstyrelsen

Swecos utredning av den före detta deponin Onsjöparken

Protokoll för Rådet för Hälsa och Trygghet


KallelsePDF (pdf, 152.7 kB)

1. a Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapportPDF (pdf, 144.1 kB)

1. b Uppföljning. Ekonomisk månadsrapportPDF (pdf, 138.5 kB)

2. a Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2017PDF (pdf, 146 kB)

2. b Checklista. Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2017PDF (pdf, 1 MB)

3. a Tjänsteskrivelse. Revidering av delegeringsordning 2017PDF (pdf, 146.8 kB)

3. b Förslag till delegeringsordning. Revidering av delegeringsordning 2017PDF (pdf, 161.6 kB)

3. c Förslag till bestämmelser. Revidering av delegeringsordning 2017PDF (pdf, 15.3 kB)

4. a Tjänsteskrivelse. Organisation för investeringsprojekt Stora torgPDF (pdf, 167.6 kB)

4. b Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll § 131. Organisation för investeringsprojekt Stora torgPDF (pdf, 131.3 kB)

4. c Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll § 30. Organisation för investeringsprojekt Stora torgPDF (pdf, 121.9 kB)

4. d Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll § 124. Organisation för investeringsprojekt Stora torgPDF (pdf, 107 kB)

4. e Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll § 92. Organisation för investeringsprojekt Stora torgPDF (pdf, 118.5 kB)

5. Tjänsteskrivelse. Medborgarförslag om cykelväg mellan Eslöv, Östra Asmundtorp och TrollenäsPDF (pdf, 147.1 kB)

6. Medborgarförslag om cykelväg från Löberöd mot HörbyPDF (pdf, 146.4 kB)

7. Medborgarförslag om cykelväg från vägen mot Sebbarp till LöberödPDF (pdf, 146.4 kB)

8. Medborgarförslag om cykelbana mellan Holmby och HarlösaPDF (pdf, 146.6 kB)

9. a Tjänsteskrivelse. Motion från Göran Frank (L) och Astrid Nilsson (L) om satsning på Gyaskogen som rekreationsområde och naturreservat.PDF (pdf, 158.9 kB)

9. b Motion. Motion från Göran Frank (L) och Astrid Nilsson (L) om satsning på Gyaskogen som rekreationsområde och naturreservat.PDF (pdf, 694.3 kB)

9. c Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll § 56. Motion från Göran Frank (L) och Astrid Nilsson (L) om satsning på Gyaskogen som rekreationsområde och naturreservatPDF (pdf, 123.5 kB)

10. Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för befintlig och utökad djurhållning på fastigheten Viderup 1:6, Eslövs kommunPDF (pdf, 148 kB)

11. Bygglov för nybyggnad av två vindkraftverk (två befintliga vindkraftverk på platsen rivs) samt anordnande av vägar och uppställningsplatser på fastigheten Örtofta 21:1, Slättäng, EslövPDF (pdf, 82.9 kB)

12. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Bosarp 10:5, Eslöv; nu fråga om omprövning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Bosarp 10:5 i EslövPDF (pdf, 85 kB)

13. Bygglov för nybyggnad av garage/carport på fastigheten Öslöv 4:44, Öslöv 444, EslövPDF (pdf, 64.8 kB)

14. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Stabbarp 4:33, Lyckås, EslövPDF (pdf, 63.6 kB)


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler