Eslövs kommun logotyp

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden sammanträder onsdagen den 15 november 2017

Datum och tid:  onsdagen den 15 november 2017, klockan 13:00
Beslutsmötet börjar cirka kl. 17:30
Plats:  Christian Nilsson, Stadshuset

Förhinder anmäls till: Christina Nilsson, 0413-621 24, christina.nilsson3@eslov.se

Ärendelista

1. Ekonomisk månadsrapport (MOS.2017.0006)

2. Revidering av riktlinjer för solenergianläggningar (MOS.2017.1562)

3. Fastställande av nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd och nytt avtal om recipientkontroll inom Ringsjöns vattenråd(MOS.2017.1568)

4. På grund av PUL (Personuppgiftslagen) publiceras inte handlingen till detta ärende

5. Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning (egen verkstad till uthyrd verkstad) av jordbruks-/ekonomibyggnad på fastigheten Östra Strö 25:5, Östra Strö 2502, Eslöv (BYGG.2017.355)

6. Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerhall på fastigheten Gryby 8:9, Gryby 809, Eslöv (BYGG.2017.376)

7.  Bygglov för nybyggnad av två stycken nya sirapscisterner på fastigheten Örtofta 15:35, Sockerbruksvägen 1, Eslöv (BYGG.2017.382)

8. Bygglov för ändrad användning av butik till gym av flerbostadshus på fastigheten Gjutaren 11, Stora torg 1, Eslöv (BYGG.2017.429)

9. På grund av PUL (Personuppgiftslagen) publiceras inte handlingen till detta ärende

10. Förhandsbesked för nybyggnad av garage, förråd och verkstad samt tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Arup 1:79, Arup 179, Löberöd (BYGG.2017.359)

11. Redovisning av delegeringsbeslut 2017 (MOS.2017.0009)

12. Informationer och anmälningar till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden 2017 (MOS.2017.0010)

Muntlig:

Information om Stora torg - Malin Gunnarsson

Information om Västra Ringsjön -  Steg för Steg - Katarina Månsson och Marie Brandt

Information från Gata, Trafik och Park - Lisa Dahlberg och Åsa Andersson

Information från Kart- och bygglovsavdelningen - Christian Nielsen

Information om Slottsparkens förskola - Mikael Ståhle

Information om utveckligen av Harlösa - Elin Karlsson och Pia Olsson-Ljungberg

Skriftlig:

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om föreläggande att låta utföra en miljöteknisk undersökning med mera på fastigheten Skeglinge 6:5

Mark- och miljödomstolens dom angående bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Slogstorp 10:36

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av positivt förhandsbesked för ändrad användning på fastigheten Harlösa 44:75

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om bygglov på fastigheten Grosshandlaren 5

Länsstyrelsens beslut om samråd enligt miljöbalken för nyanläggning av markkabel och rasering av luftledning på fastigheterna Hassle 32:19 med flera

Länsstyrelsens samråd enligt miljöbalken för nyanläggning av markkabel på fastigheterna Hjortsås 1:1 med flera

Länsstyrelsens beslut angående föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för nyanläggning av markkabel på fastigheterna Västra Strö 3:3 med flera

Länsstyrelsens beslut angående föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för nyanläggning av fiber på fastigheten Stora Harrie 2:4 med flera

Mark- och miljödomstolens dom angående Svenska kaolin AB:s ansökan

Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt kulturmiljölagen för plöjning och rörläggning på fastigheterna Stehag 5:1 med flera

Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom fastigheten Rönneholm 1:62

Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning för fiber på Eslövs landsbygd, fastighet Kristineberg 1:1

 

KallelsePDF (pdf, 141.9 kB)

1. a Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapportPDF (pdf, 140.3 kB)

1. b Uppföljning. Ekonomisk månadsrapportPDF (pdf, 196.6 kB)

2. a Tjänsteskrivelse. Revidering av riktlinjer för solenergianläggningarPDF (pdf, 145.9 kB)

2. b Riktlinjer för solenergianläggningar. Revidering av riktlinjer för solenergianläggningarPDF (pdf, 81.3 kB)

2. c Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll. Revidering av riktlinjer för solenergianläggningarPDF (pdf, 131.2 kB)

3. a Tjänsteskrivelse. Fastställande av nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd och nytt avtal om recipientkontroll inom Ringsjöns vattenrådPDF (pdf, 151.9 kB)

3. b Förslag till avtal om recipientkontrollprogram inom Ringsjöns vattenråd. Fastställande av nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd och nytt avtal om recipientkontroll inom Ringsjöns vattenrådPDF (pdf, 2.8 MB)

3. c Förslag till nytt huvudmaavtal för Ringsjöns vattenråd. Fastställande av nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd och nytt avtal om recipientkontroll inom Ringsjöns vattenrådPDF (pdf, 3.5 MB)

3. d Befintligt huvudmannaavtal. Fastställande av nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd och nytt avtal om recipientkontroll inom Ringsjöns vattenrådPDF (pdf, 4.9 MB)

5. Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning (egen verkstad till uthyrd verkstad) av jordbruks-/ekonomibyggnad på fastigheten Östra Strö 25:5, Östra Strö 2502, EslövPDF (pdf, 64.2 kB)

6. Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerhall på fastigheten Gryby 8:9, Gryby 809, EslövPDF (pdf, 64.9 kB)

7. Bygglov för nybyggnad av 2 stycken nya sirapscisterner på fastigheten Örtofta 15:35, Sockerbruksvägen 1, EslövPDF (pdf, 63.7 kB)

8. Bygglov för ändrad användning av butik till gym av flerbostadshus på fastigheten Gjutaren 11, Stora torg 1, EslövPDF (pdf, 62.6 kB)

10. Förhandsbesked för nybyggnad av garage, förråd och verkstad samt tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Arup 1:79, Arup 179, LöberödPDF (pdf, 120.6 kB)


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler