Eslövs kommun logotyp

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder onsdagen den 13 december 2017.

Sammanträdet hålls på Karlsrobadet med start klockan 17.30.

Ärenden

1.  Utseende av protokolljusterare

2.  Ansökan Idrottspris

3.  Ansökan Jämställdhetspris

4.  Ansökan Ungdomsledarpris

5.  Ansökan Idrottsstipendium

6.  Ansökan Eldsjäl

7.  Ansökan Ungdomspris

8. Ansökan Kulturstipendium

9. Månadsrapport ekonomi per november och hälsotal per oktober

10. Internbudget 2018

11. Budget 2018- Komplettering digitaliseringsmål

12. Rapport om utförd kontrollåtgärd 2017

13. Systematiska brandskyddsarbetet 2017

14. Systematiska arbetsmiljöarbetet 2017

15. Remiss policy för systematiskt säkerhetsarbete

16. Remissyttrande Ungdomspolitiskt program

17. Rapport från kontaktpolitiker

18. Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet

19. Redovisning av delegeringsbeslut

20. Redovisning av anmälningarFiler tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse.pdf 1.3 MB 2017-12-07 14.46
2 Idrottspris.pdf 18.9 kB 2017-12-07 14.46
3 Jämställdshetspris.pdf 292.8 kB 2017-12-07 14.46
4 Ungdomsledarpris.pdf 38.7 kB 2017-12-07 14.46
5 Idrottsstipendium.pdf 28.1 kB 2017-12-07 14.46
6 Eldsjälspris.pdf 52.8 kB 2017-12-07 14.46
7 Ungdomspris.pdf 65.3 kB 2017-12-07 14.46
8 Kulturstipendium.pdf 110.3 kB 2017-12-07 14.46
09 Månadsrapport ekonomi per november.pdf 889.2 kB 2017-12-07 14.46
10 Internbudget 2018.pdf 1.4 MB 2017-12-07 14.46
11 Budget 2018 - Komplettering digitaliseringsmål.pdf 1.4 MB 2017-12-07 14.46
12 Rapport om utförd intern kontrollåtgärd 2017.pdf 3.7 MB 2017-12-07 14.46
13 Årlig uppföljning brandskyddsarbetet.pdf 2.3 MB 2017-12-07 14.46
14 Årlig uppföljning arbetsmiljöarbetet.pdf 1.3 MB 2017-12-07 14.46
15 Remiss av policy för systematiskt säkerhetsarbete.pdf 571.3 kB 2017-12-07 14.46
16 Remissytrande Ungdomspolitiskt program.pdf 4.6 MB 2017-12-07 14.46
19 Delegeringsbeslut.pdf 279.8 kB 2017-12-07 14.46

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler