Eslövs kommun logotyp

Kommunstyrelsen sammanträder den 3 oktober 2017

Sammanträdet hålls i sammanträdesrum Möller/Sahlin i Stadshuset i Eslöv klockan 17.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1. Val av justerare

2. Det nya totalförsvaret - information om säkerhetsarbete

4. Remissvar angående Merab:s avfallsplan 2018-2021
(KS.2017.0364)

5. Svar till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden angående utredning avseende parkeringshus (KS.2017.0393)

6. Remissvar om regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2018- 2029 (KS.2017.0409)

7. Svar på remiss angående utställning av översyn av
Översiktsplan för Malmö
(KS.2017.0005)

8. Remissvar angående Villkorlig frigivningförstärkta åtgärder
mot återfall i brott (SOU 2017:61) (KS.2017.0377)

9. Investeringsmedel bredband (KS.2017.0429)

10. Förslag till godkännande av delårsrapport 2017
(KS.2017.0432)

11. Förslag till valdistriktsindelning från och med allmänna
valet 2018 (KS.2017.0437)

12. Förslag till valkretsindelning vid val till kommunfullmäktige
2018 (KS.2017.0436)

13. Antagande av detaljplan för del av Eslöv 53:1 Tågarpsvägen
(KS.2016.0068)

14. Redovisning av delegeringsbeslut

15. Anmälningar för kännedom

 

Kallelser publiceras som en samlingspdf per kallelse. I pdfen finns bokmärken för att du ska kunna navigera mellan ärendena.

 Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB)

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2017-10-03 med handlingar.pdföppnas i nytt fönster 85 MB 2017-09-29 10.51

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler