Eslövs kommun logotyp

Kommunstyrelsen sammanträder den 31 oktober 2017

Sammanträdet hålls i sammanträdesrum Möller/Sahlin i Stadshuset i Eslöv klockan 17.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1. Val av justerare

2. Avtal om samverkan och partnerskap för utveckling av
besöksnäringen i MittSkåne från år 2018 och framåt (KS.2017.0257)

3. Lokalisering av Kulturskolan (KS.2016.0462)

4. Lokalbehov Arbete och Försörjning och Barn och Utbildning
på Östergatan 8 (KS.2016.0529)

5. Aviserat behov av Ekenäsgården som ersättningslokal till
Johnssons minne (KS.2017.0353)

6. Vård- och omsorgsnämnden Ombyggnation av omklädningsrum, Kvarngatan 7 (KS.2017.0460)

7. Yttrande över motion från Annette Linander (C) Ingemar
Jeppsson (C) Socialt ansvarstagande som krav vid upphandling (KS.2017.0288)

8. Yttrande över motion från Astrid Nilsson (L) och Ann-Christin Waldén (L) om att bygga ett parkeringshus på Gåsen 8, Eslöv (KS.2017.0310)

9. Medborgarförslag om att utnyttja gamla campingsplatsen
vid badet till exempelvis grillplats, grusplan och utegym (KS.2016.0284)

10. Remiss av förslag till policy för systematisk säkerhetsarbete
(KS.2017.0421)

11. Remiss av förslag till ungdomspolitiskt program för
2018-2025 (KS.2016.0608)

12. Remissvar angående samråd av översiktsplan för Lunds
kommun (KS.2017.0451)

13. Förslag till antagande av renhållningstaxa 2018 för
kommunerna Eslöv Höör och Hörby (KS.2017.0465)

14. Förslag till återremiss av ärendet om införande av
avgift vid förlust av nyckeltagg 2017 (KS.2017.0302)

15. Budget 2018 samt flerårsplan 2019-2021 (KS.2017.0001)

16. Svar på granskningsrapport om kommunens personalförsörjning (KS.2017.0307)

17. Avsiktsförklaring avseende IT-infrastruktur (fiber) med
Kraftringen Energi AB (KS.2017.0485)

18. Förslag till ändring av stadgar för Eslövs Föreläsningsförening
(KS.2017.0435)

19. Redovisning av medborgarförslag per 30 september 2017
(KS.2017.0035)

20. Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet 2017
(KS.2017.0076)

21. Redovisning av delegeringsbeslut

22. Anmälningar för kännedom

 

Kallelser publiceras som en samlingspdf per kallelse. I pdfen finns bokmärken för att du ska kunna navigera mellan ärendena.

 Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB)

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2017-10-31 med handlingar.pdföppnas i nytt fönster 14.2 MB 2017-10-27 11.12

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler