Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 29 maj 2017

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1. Val av justerare

2. Information om Ringsjöns restaurering

3. Medborgarförslag om åretruntöppen restaurang vid
Trollsjön samt bro över
densamma (KS.2016.0313)

4. Godkännande av personalbokslut 2016 (KS.2017.0206)

5. Antagande av riktlinjer för markanvisningar (KS.2017.0178)

6. Svar på återremiss samt antagande av taxa för uttag av
parkeringsavgift i Eslövs tätort (KS.2014.0089)

7. Översyn av styrdokument för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (Merab) (KS.2017.0182)

8. Kommunalborgen till Eslövs Industrifastigheter AB och
dotterbolag Gäddan (KS.2017.0207)

9. Remittering av motion från Göran Frank (L) och Astrid
Nilsson (L) Satsning på Gyaskogen som rekreationsområde (KS.2017.0282)

10. Entledigande av Therese Granlund (M) från sitt uppdrag
som ledamot i Barn- och familjenämnden (KS.2017.0260)

11. Fråga från Göran Frank (L) till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande (KS.2017.0265)

12. Anmälningar för kännedom

 

Kallelser publiceras som en samlingspdf per kallelse. I pdfen finns bokmärken för att du ska kunna navigera mellan ärendena.

Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB)

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2017-05-29 kallelse och handlingar.pdföppnas i nytt fönster 4.5 MB 2017-05-17 15.33

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler